Hopp til innhold

Wikinytt:Desken/2006

Fra Wikinytt
Arkiv
Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikinytt:Desken. Venligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkivert: 14. jan 2008 kl. 11:16

Navn[rediger]

Jeg begynner diskusjon for Wikinytt allerede nå jeg, før den er åpna. Jeg liker ikke navnet «WikiNytt». Det er dårlig norsk. Jon Harald Søby 17:29, 20 December 2005 (UTC)

Tenkjer du på at eg konsekvent har plassert ein stor bokstav midt i namnet, so har du i grunn heilt rett i at det ikkje er heilt "etter boka" (tek kritikk på det; stor bokstav midt i ord bør vekk). Men ordet i seg sjølv er ikkje dårleg norsk; Wikinytt er ikkje dårlegare norsk enn «Dagsnytt», og langt betre norsk enn t.d. «Wikinews» ;-)
Eg har ikkje veldig sterke kjensler for namngjevinga, utanom at den engelske tittelen bør omsetjast til ein norsk tittel for at prosjektet skal sjå seriøst ut./ Kurtber|Ordskifte 13:02, 21 December 2005 (UTC)
Ja, det var det store bokstaven midt i jeg reagerte på… Forøvrig heter det «Wikinews» og ikke «WikiNews» på engelsk også… Jon Harald Søby 10:48, 24 December 2005 (UTC)
Jeg er helt enig med Jhs, navnet bør endres til Wikinytt. --Duffman 11. jan 2006 kl.08:22 (UTC)
Støttes. Kjetil r 11. jan 2006 kl.08:29 (UTC)

Ein annan ganske viktig ting er at namnerommet «Wikinews» burde omdirigere til Wikinytt. --EIRIK\diskusjon 11. jan 2006 kl.19:19 (UTC)

Einig. På sikt bør vi ha ei adresse som passar med namnet; m.a.o. www.wikinytt.no Kurtber 16. jan 2006 kl.11:38

(UTC)

www.wikinytt.no og wikinews.no er registrert og peker mot wikinytt-forsiden.

Så flott - hvem er det som har registrert domenet? --Lipothymia 7. feb 2007 kl. 12:39 (CET)

Opphavsrett[rediger]

Fra Mal:Ny side:

Ikkje last opp materiale som andre har opphavsrett til utan løyve frå dei (Det inkluderar klipp og lim av enkelt-avsnitt frå andre avisartiklar)! - Det her gjeld alle nettstadar og andre publikasjonar, sjølv utan copyright-merke, med mindre noko anna er spesifisert.

Jeg er helt sikker på at andre regler gjelder for medier enn det for Wikipedia. Aviser og tv bruker jo materiale med opphavsrett konstant. Vi trenger å finne ut hva disse reglene er, men uansett blir den uttalelsen der helt feil. Jeg fjerner den. Jon Harald Søby 10:15, 21 December 2005 (UTC)

Det er ikkje nokon grunn til å fjerne den kommentaren, men den kan nok trenge ein god finpuss. Du har rett i at vi kjem til å nytte veldig mykje bilete o.l. etter "fair use"-prinsippet (kva no det må heite på norsk), so ein so krass kommentar vil kunne verke forvirrande på nye brukarar.
Vil ikke "fair use" eller tilsvarende gå på tvers med Creative Commons-lisensen som Wikinytt har valgt? 139.115.80.166 13. jan 2006 kl.13:26 (UTC)

Nye artikler[rediger]

Vi burde vente litt med å lage nye artikler, eller rettere sagt, å finne navneformer for dem (a la «11.1.2006 – noe»), for Wikinytt har geniale systemer for inkludering av slike artikler. Jeg skal sette opp dette på hovedsida så fort som overhodet mulig, men i dag så må jeg lese til fysikkprøve (50 sider). Jeg gjør det i morra, med mindre noen andre allerede har gjort det da (det er ikke så komplisert, bare se på hovedsida til den engelske utgaven. Jon Harald Søby 11. jan 2006 kl.07:12 (UTC)

Aha. *ops* Det forklarer jo hvorfor de har et par tonn med kategorier på en: også. Sam Vimes 13. jan 2006 kl.13:38 (UTC)

Vær Varsom-plakaten[rediger]

Noen som har synspunkter på om vi som publiserer fra USA bør følge Vær Varsom-plakaten? --Duffman 11. jan 2006 kl.09:13 (UTC)

Ja det syns jeg vi bør fordi det som skrives her kan bli brukt i andre media.--Nina 11. jan 2006 kl.09:31 (UTC)
ja, brukere oppfatter oss som norske. Vi bør ha en direktelenke til den. Og den bør være låst. — John Erling Blad (en) 11. jan 2006 kl.09:33 (UTC)

Jeg vet ikke hvor aktuelle de to siste er. — John Erling Blad (en) 11. jan 2006 kl.09:58 (UTC)

Jeg synes også vi burde ha en lokal kopi av «Vær Varsom»-plakaten, som står merka som en «offisiell, absolutt retningslinje». Jon Harald Søby 11. jan 2006 kl.11:05 (UTC)
Jeg er litt usikker på om jeg synes Wikinytt følge plakaten i ethvert tilfelle. Jeg la ihvertfall inn teksten på Wikinytt:Vær Varsom, men den er ikke formatert. --Duffman 11. jan 2006 kl.11:32 (UTC)
Plakaten inneholder et par punkt som ikke kan brukes direkte. Jeg foreslår at det lages en variant hvor det tydelig fremgår hva punkt som er endret, for eksempel med strikethrough, og at den redigerte plakaten deretter settes protected. Siden bør lenke til orginalen slik at det er lett for brukere å se at de stemmer overens. — John Erling Blad (en) 11. jan 2006 kl.16:41 (UTC)
Støttast. Brukarar oppfattar oss som norske, og vi rettar oss heilt klart mot eit norsk publikum. Vi er nøydde til å oppføre oss so ansvarleg som mogeleg. Det er ein grunn til at Ver varsam-plakaten har vorte til, og eg tykkjer vi bør følgje den so langt det er teknisk mogeleg for eit wikiprosjekt; men eg må ærleg innrømme at eg ikkje har lese den grundig endå.
/ Kurtber|Ordskifte 17. jan 2006 kl.16:19 (UTC)

Maler i signaturer[rediger]

Det vil bli veldig mye endriner på sider så maler i signaturer bør totalforbys. Beklager Kurt! :D — John Erling Blad (en) 11. jan 2006 kl.09:34 (UTC)

Det har skjedd forandring i programvaren, så det er ikke mulig å bruke maler i signaturer. Jon Harald Søby 12. jan 2006 kl.10:57 (UTC)
Ojsann.. Såg ikkje den her kommentaren før eg la inn signatur no.. Eg er dessutan litt for treig til å forstå kva som meinast med at det blir mange endringar på sider av at eg brukar ein mal til signaturen min..?
Eg har ikkje sett at mal-signaturar har vorte forbodne nokon andre stader?
Går (tydelegvis) framleis fint an å bruke mal i signaturen:
/ Kurtber|Ordskifte 16. jan 2006 kl.11:45 (UTC)

Brukerbokser[rediger]

Jeg antar brukerbokser bør inkludere en fotoboks også. — John Erling Blad (en) 11. jan 2006 kl.10:14 (UTC)

Jeg tolker «3» på fotografi som at fotografen tar bilder på nivå med Morten Krogvold og Ansel Adams

Språk

Foto

Det her burde ikkje vere naudsynt å påpeike ein gong... Men bokmål er ikkje det same som norsk, og bør ikkje ha malen {{bruker no}}. Det her er eit heilt openbart konfliktspørsmål, og det kjem til å verte teke opp av nye nynorsk-brukarar regelmessig, trass i at gamle brukarar gjer opp å mase...
Å bruke nemning "no" om bokmål og "nn" om nynorsk er med på å få nynorsk-brukarar til å kjenne seg mindre velkomne i Wikinytt, og difor ein uting.
Eg endrar malen til korrekt språkkode no.
/ Kurtber|Ordskifte 16. jan 2006 kl.11:50 (UTC)
Med litt om og men er endringane gjort. Alle som allereie har brukt {{brukar no}} får opp ei melding om kva for mal dei kan bruke for å få tilbake babel-boksen på sida, for å skape so lite kluss som mogeleg.
/ Kurtber|Ordskifte 16. jan 2006 kl.12:09 (UTC)

Kolumner/seksjoner på forsiden mm[rediger]

Jeg tror oppdelingen i innenriks, utenriks og hovedartikler er litt vanskelig. Jeg antar at hovedartikler er de det skal fokuseres ekstra på og som derfor trekkes ut av sin sammenheng. Hvis det resterende stoffet skal fordeles på innenriks og utenriks så blir en del artikler problematiske. En grovsortering som er vanlig i aviser er en litt difus «nyheter», sport og kultur. Innenriks og utenriks blir da gjerne fordelt i nyheter sammen med alt annet av nyheter. I noen aviser trekkes også økonomistoff ut i egne kolumner/seksjoner.

Fordelingen av slikt stoff er veldig ad-hoc etter hva som er behovene fra dag til dag. Det kan derfor være veldig vanskelig å si noe kvalitativt om hva som passer best før en får litt stoff så en ser hvordan fordelingen blir.

Identifisering av lokaltilknyttng blir veldig viktig når stoffet blir liggende en tid. Dette har en tendens til å bli en primær oppslagsmekanisme. Noe som fungerer enkelt og greit her er rett og slett å legge inn kategorier på kommunenivå.

Den neste mekanismen er oppslag på personer. Det er ikke alltid mulig å søke etter dette på en fornuftig måte da begrepene som brukes ikke er i teksten. «Norges statsminister 2001» for eksempel. Kanskje er det ikke værre enn å lage en standard for hvordan kategorier settes opp. — John Erling Blad (en) 11. jan 2006 kl.11:40 (UTC)

Jeg synes kolonnene på forsiden ser bra ut. Wikinytt er ikke en avis, og de fleste andre nyhetsnettsteder deler inn mellom utland og innland, se f.eks. Aftenposten.no.
Når det gjelder kategorisering bør vi gjøre det så enkelt som mulig, og følge systemet på Wikinews. --Duffman 11. jan 2006 kl.11:46 (UTC)
Det eg først og fremst hadde i tankane når eg sette opp framsida med "hovudartikkel" | "innanriks" | "utanriks" var at vi truleg ikkje kjem til å ha ein særleg stor artikkelproduksjon på ei lita stund, og at vi difor ikkje bør ha ei alt for pretensiøs framsida. Tre hovudartiklar, der "Hovudartikkelen" (med stor H ;-) ) har mest fokus er ein god start for Wikinytt-prosjektet, meinar eg.
Når artikkel-tilfanget blir større, får vi gradvis samla opp desse artiklane i radene under dei tre hovudartiklane. Når vi, ein dag i framtida, produserar like mange artiklar som Dagbladet og Aftenposten til saman, kan vi ha eigne økonomi- og sportskategoriar på framsida. Eg ser ikkje føre meg at vi har kapasitet til det no, og at vi difor må la sport, politikk og næringsliv leve saman under innanriks, diverre.
Ein god grunn til å ha inndelinga "innanriks" og "utanriks" er at innanriksartikklar er noko vi i stor grad lyt spa i hope sjølve, medan utanriksartiklar kan omsetjast direkte frå systerprosjekta utomlands. Det er med andre ord ei grei inndeling som er tilpassa eit ferskt wiki-prosjekt.
(Vi bør hauste litt erfaringar frå kor tomt det har sett ut på framsida av svensk Wikinews i lange periodar etter at det prosjektet vart oppretta.)
/ Kurtber|Ordskifte 16. jan 2006 kl.12:34 (UTC)

Stilmanual[rediger]

Vi bør ha en stilmanual på plass asap. Det ser ut som stilmanualene på no: og nn: er ganske like, så det bør være ganske fort gjort. --Duffman 11. jan 2006 kl.11:14 (UTC)

Nja. Stilmanual for en leksikonartikkel er noe helt annet enn en stilmanual for en nyhetsartikler. Vi må finne ut hvilke elementer ei side skal ha, hva slags standardoppsett vi bør bruke o.l.. Ellers blir det fort seende ut som et fullstendig anarki. Jon Harald Søby 11. jan 2006 kl.11:17 (UTC)
Joda, det kreves en full gjennomgang, og en nyhetsartikkel er selvfølgelig noe helt annet enn en leksikonartikkel, men jeg tenkte nå først og fremst på norske anførselstegn og slikt. --Duffman 11. jan 2006 kl.11:20 (UTC)
Mao, som wikipedia? :D — John Erling Blad (en)
Å ja, sånt kan godt kopieres. Jeg har nok klart meg uten stilmanualen for lenge, når jeg har glemt hva den omhandler… Jon Harald Søby 11. jan 2006 kl.11:24 (UTC)


Bilder[rediger]

Vi bør vel sette opp regler for lisenser etc. så fort som mulig.

 • Vil det ikke være naturlig at brukere her gir egne bilder en fri lisens?
 • Et annet spørsmål er hvor bilder skal lastes opp og om det skal lages noen kategorier. Er lokale ting som f. eks en brann eller et ras på en vei noe som er interessant for commons eller skal slike bilder lagres her?
 • Til sist jeg har sans for praksis på NN der en setter fotograf i billedteksten.

--Nina 11. jan 2006 kl.12:45 (UTC)

Alle som er enige i Wikinytts målsetning bør velge samme lisens på bilder som Wikinytt. Alt bør lastes opp til Commons; om noe er 'interessant' eller ikke for Commons er irrelevant, og ikke opp til oss å avgjøre. --Duffman 11. jan 2006 kl.12:50 (UTC)
Enig med Nina om at fotografen alltid bør krediteres i billedteksten. Jeg er også enig i at alle bilder bør på Commons. Kjetil r 11. jan 2006 kl.13:40 (UTC)
Det er ikke mulig å laste opp bilder til Wikinytt. Jeg synes imidlertid vi burde ha mulighet til å bruke de samme kopibeskyttede bildene som vanlig presse bruker, mener å ha lest at det er spesielle lover for slik bruk. Jon Harald Søby 11. jan 2006 kl.14:18 (UTC)
En morsom mulighet er om en hadde mulighet for å laste bilder hit slik at en kunne bruke pressebilder. Hvis bildet var merket med en mal som anga en lisens var brukbar på commons, så kunne denne inneholde en lenke til en bot som la bildet over til commons ved behov. Da slapp en unne problemet med å swampe commons med uaktuelle bilder samtidig som en kan bruke pressebilder. — John Erling Blad (en) 11. jan 2006 kl.15:04 (UTC)

Welcome![rediger]

Hello, I'm Julián Ortega Martínez, from Spanish-language Wikinews edition. I'd like to welcome you all there in Norway. Hope Wikinytt becomes a quite active edition. Cheers and best wishes! Julián Ortega Martínez --168.176.160.13 11. jan 2006 kl.14:12 (UTC)

Framsida[rediger]

Eg er litt skuffa over at nokon berre måtte endre det slik at bokmål kjem øverst og fyrst alle stader, slik var det ikkje i oppsettet som Kurtber laga. Eg synest også at nynorsk burde vere standardspråket på alle systemmeldingane, sidan det ser ut som språkfila på bokmål er langt frå ferdig. --EIRIK\diskusjon11. jan 2006 kl.17:36 (UTC)

Det er flere som snakker bokmål enn nynorsk, så da er vel konklusjonen ganske enkel. 193.90.56.209 11. jan 2006 kl.17:54 (UTC)
Ja, men nynorsk og bokmål er jamstilte målformer i Noreg, og når nynorsk fyrst står øverst, synest eg det er litt «frekt» å byte om. --EIRIK\diskusjon 11. jan 2006 kl.18:03 (UTC)
Så bare fordi "dere var her først" så skal minoritetsmålet nynorsk gå foran majoritetsmålet bokmål? 193.90.56.209 11. jan 2006 kl.18:31 (UTC)
Det eg tek opp gjeld ikkje berre «fyrstemann til mølla», men òg det at bokmålsspråkfila ikkje er ferdig omsett, noko nynorsk-språkfila er. --EIRIK\diskusjon 11. jan 2006 kl.18:44 (UTC)

Jeg ser det helt omvendt. Å putte nynorsk først alle steder som i utkastet på meta var i utgangspunktet ikke noen klok beslutning, og kunne virke fremmedgjørende for mange lesere. Hvis nynorskfolket ikke kan leve med at den målformen som brukes av 90 % står først, får vi heller skille lag og ha to Wikinews-prosjekter. Wolfram 11. jan 2006 kl.18:49 (UTC)

OK, kva som står fyrst er ikkje så viktig, men at resten sida vart omsett synest eg var unøydvendig, det er sjølvsagt ulike meiningar om det, men eit spørsmål: kvifor er ikkje bokmålsspråkfila ferdig omsett? --EIRIK\diskusjon 11. jan 2006 kl.18:55 (UTC)
Hvorfor ikke ha to forsider, en på bokmål og en på nynorsk(men med samme nyhetsinnhold - på begge målformer)? Grunnspråkfilen på no: er ikke oversatt fullstendig fordi den er supplert gjennom MediaWiki-meldinger. Det burde være mulig å importere disse meldingene en masse, ellers får det gjøres manuelt. Det bør være en enkel måte å skifte interface på mellom bokmål og nynorsk, men det er mulig programvaren ikke er klar for det. Wolfram 11. jan 2006 kl.18:57 (UTC)
No er vi på same bølgjelengde her. Det burde vere slik at når ein ny brukar vert oppretta, får han spørsmål om han vil velje nynorsk eller bokmål til språk. Dersom han vel nynorsk, bør han kome til den nynorske hovudsida i navigasjonsmenyen og same med bokmål. --EIRIK\diskusjon 11. jan 2006 kl.19:10 (UTC)
Helt enig, men det krever en programvareendring. Wolfram 11. jan 2006 kl.19:14 (UTC)
Faktisk ikke. Det går fint med dagens programvare. Jon Harald Søby 14. jan 2006 kl.07:43 (UTC)
Hvis det er tilfelle er det fantastisk! Wolfram 14. jan 2006 kl.12:22 (UTC)

Jeg tror en skal konsentrere seg om de mest presserende problemene først og ikke gjøre prosjektet avhengig av at utviklere skal gjøre endringer i software før en kan gå på lufta. En diskusjon om det er nynorsk eller bokmål som står føst tror jeg er helt banal for brukere flest. Da er en diskusjon om det ikke burde være en del samiske innslag mye mer aktuelt. — John Erling Blad (en) 12. jan 2006 kl.05:17 (UTC)

Jeg flytta hovedside til Forside, som er en målformsnøytral tittel. Jeg synes den (iallefall foreløpig) kan forbli slik den er nå, og så kan vi lage nynorsk- og bokmålspesifikke versjoner på henholdsvis Hovudside og Hovedside. Jon Harald Søby 12. jan 2006 kl.10:49 (UTC)
Støttes. Inntil videre bør systemmeldinger, kategorinavn o.l. bruke målformnøytrale ord når det finnes. --Duffman 12. jan 2006 kl.10:58 (UTC)

Eg skal ærleg innrømme at eg reagerte på same måten som Eirik når eg såg at alt var bytta om (det ser litt ut som ein provokasjon)... Men det har ikkje so mykje føre seg å diskutere om nynorsk skal stå først eller sist, fremst eller bakerst.. Eg trur vi skal klare å einast om at vi må vere målformnøytrale so langt det rekk. Endringa frå Hovedside til Forside er ei veldig god endring!
/ Kurtber|Ordskifte 16. jan 2006 kl.12:43 (UTC)

PS: I meta-versjonen heitte Forside "Framside", som òg strengt tatt er ei målnøytral form... Det var ingen grunn til å endre den... Men når det er sagt er det heller ingen grunn til å krangle om ting som har vorte gjort, men heller legge grunnsteinen for ting som skal gjerast i framtida.
/ Kurtber|Ordskifte 16. jan 2006 kl.15:26 (UTC)

[rediger]

forslag til logo

Laga forslag til logo, og lasta den opp på commons. Vet ikke hvor den evt. skal legges inn, og den kan helt sikkert forbedres, men det kan noen andre ta seg av. Syns imidlertid det er på sin plass at vi har en midlertidig logo enn så lenge, så om noen føler seg kallet kan de vel legge den inn slik at den ligger oppe i venstre hjørne? :) OPus- (Disk.|Bidrag) 11. jan 2006 kl.21:25 (UTC)

Veldig fin logo, men det er noko grått etter den siste t-en som ikkje skal vere der, kan du fikse det? --EIRIK\diskusjon 12. jan 2006 kl.15:00 (UTC)

Likte den.. Men kanskje en skulle rotere globen så Norge kom i fokus? — John Erling Blad (en) 12. jan 2006 kl.18:00 (UTC)
Jeg reiser bort i to uker nå, så jeg får nok ikke gjort noe med den, men den ligger på commons, og er fri til å redigere. Hvis dere greier å fixe så globen er rotert med Norge øverst, hadde det jo vært råtøft:) Det grå feltet er sikkert bøyen på s'en i Wikinews, logoen jeg stjal for å lage den norske:) OPus- (Disk.|Bidrag) 13. jan 2006 kl.08:27 (UTC)
Jeg satte den som logo, midlertidig. Den ser helt føkt ut i Internet Exploder, fordi de fremdeles ikke har PNG alpha-støtte. I Firefox ser det ypperlig ut. Jon Harald Søby 13. jan 2006 kl.16:26 (UTC)

Dato- og målmal[rediger]

Siden vi nå igjen skal forsøke oss på et felles bokmål-nynorsk-prosjekt vil jeg foreslå at hver nyhetsartikkel merkes med hvilken målform den er skrevet i. Dette kan f.eks. kombineres med Mal:Dato, slik at det øverst i hver artikkel står dato og målform. Dette kan bidra til at artikler ikke oversettes frem og tilbake mellom målformene. --–Duffman 12. jan 2006 kl.11:31 (UTC)

Støttes. — John Erling Blad (en) 12. jan 2006 kl.18:01 (UTC)
Støttast.
/ Kurtber|Ordskifte 16. jan 2006 kl.12:45 (UTC)

IRC[rediger]

Er det en egen kanal på IRC for Wikinytt? Bør det evt. opprettes, eller skal man prates andre steder? 139.115.80.166 12. jan 2006 kl.14:44 (UTC)

Kunne det opprettes en på #Wikinews-no ? --Nina 12. jan 2006 kl.14:51 (UTC)
Riktignok er det sjelden jeg er på irc-kanalene våre, men trenger vi virkelig mer enn én norskspråklig kanal for Wikimedia-prosjektene? Wolfram 12. jan 2006 kl.14:59 (UTC)
Nei, alt norsk bør samles i én kanal. Det er stille nok på no:wp-kanalen. --–Duffman 12. jan 2006 kl.15:32 (UTC)
Alt norsk på en kanal er jeg for inntil trafikken blir så stor at det blir et problem. :D — John Erling Blad (en) 12. jan 2006 kl.18:02 (UTC)
Ditto her. Mulig kanalen kan skifte navn til #wikimedia-no? Men det er kanskje unødvendig. Jon Harald Søby 13. jan 2006 kl.07:16 (UTC)

Kategorier[rediger]

Nå er det nesten helt blanke ark på kategorifronten, og det kunne vel være greit å legge opp et løp for det. God kategorisering vil gi et godt nyhetsarkiv. Noen som kunne tenke seg å bli med på å pønske ut et opplegg? Cnyborg 12. jan 2006 kl.23:39 (UTC)

Jeg kan godt være med på det, men jeg er allerede av den oppfatning at vi bør bruke samme opplegg som en:. --–Duffman 13. jan 2006 kl.06:12 (UTC)
Jeg synes en: systemet er for lite spesifikt, og lager altfor store kategorier som er vanskelige å finne fram i, se en:Turkish government accused of being too slow to respond to bird flu, for eksempel, som har "world", "health", "disease", "Europe", "Turkey" og "Avian Flu" som kategorier. Jeg mener at man bør nøye seg med en kategori, muligens to, på hver artikkel - for å ta artikkeleksempelet overfor, "Fugleinfluensautbruddet i Tyrkia". Den kategorien ligger da under fugleinfluensa -> sykdom, helse -> emner og Tyrkia -> Europa, Asia -> verdens land. For eksempel. Sam Vimes 13. jan 2006 kl.06:57 (UTC)
Når engelsk, med over 6000 registrerte brukere, klarer seg med et såpass enkelt og 'grunt' kategorisystem, bør det samme også kunne brukes på norsk, med sitt knøttlille potensiale. Det mest rotete er et system bestående av massevis av nesten tomme kategorier. --Duffman 13. jan 2006 kl.08:01 (UTC)
Jeg er enig med Duffman i at man ikke bør opprette for mange kategorier til å begynne med. Men når 12.01.06 - Condoleezza Rice truet Norge ligger kun i kategorien politikk blir det veldig intetsigende. Da er det greit å sammen finne ut om man skal opprette en kategori for Midt-Østen (som det kan bli mye stoff om), og å trekke opp litt prinsipper for dette fra starten av. Og ser man på engelsk Wikinews er kategorisystemet der ikke under kontroll. Det finnes 1455 kategorier der , hvorav svært mange ikke er kategorisert og dermed ikke er funksjonelle. Ved å ta kontroll over det fra starten av, og ha noen kjøreregler, kan man unngå for mye rot. Cnyborg 13. jan 2006 kl.08:36 (UTC)
Noe vi sikkert kan begynne med er Politikk, Sport, Kultur, Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia, Afrika, Oseania og en del relevante land. --Duffman 13. jan 2006 kl.08:47 (UTC)
Det mest rotete er et system bestående av massevis av nesten tomme kategorier. Er nok enig der, og det beste er derfor å bygge kategorisystemet fra toppen, sånn som det siste forslaget. Men jeg synes likevel at kategorier med over 100 artikler (meget hypotetisk, selvfølgelig) også blir veldig rotete. Sam Vimes 13. jan 2006 kl.10:47 (UTC)
Enig, når det blir såpass mange i en kategori kan det være lurt å lage underkategorier.
En annen ting: bør alle artikler være kategorisert etter både område og emne? --Duffman 13. jan 2006 kl.10:55 (UTC)
Litt usikker - det høres umiddelbart ut som en ganske god idé, men det kan være noen artikler ikke er relevante til området der det foregår, så jeg er ikke helt overbevist. En ting vi i hvert fall bør spikre opp: Ikke legg en artikkel i både en kategori og en superkategori av den samme kategorien (det er mye av feilen en: gjør). Sam Vimes 13. jan 2006 kl.11:12 (UTC)
Helt enig det siste.
Dessuten mener jeg at man bør kunne finne alle artikler både ved å lete i Wikinytt etter område og Wikinytt etter emne. Hvor mange underkategorier som skal ligge i hver av dem er jeg litt usikker på, men i Wikinytt etter område har jeg nå ihvertfall foreløpig opprettet kategorier for hver verdensdel. --Duffman 13. jan 2006 kl.11:49 (UTC)
Ja, jeg synes også alt bør kategoriseres etter område og emne. På den måten kan vi for eksmpel lett få en side med «Sport i Norge» (uten å ha en kategori som heter «Sport i Norge»); dette på grunn av DynamicPageList, som funker på Wikinytt. Jon Harald Søby 13. jan 2006 kl.16:29 (UTC)


Eg støttar kategorisering etter både område og emne. I tillegg burde vi kanskje opprette personkategoriar. Artikkeldømet ovanfor handlar om "Condie", og vi kjem garantert til å ha fleire artiklar om ho, Jens Stoltenberg, Ole Christian Kvarme og Ole Gunnar Solskjær, osv. (framlegg frå John Erling lenger oppe)
/ Kurtber|Ordskifte 16. jan 2006 kl.12:56 (UTC)

Det er nå 109 kategorier, hvorav nesten halvparten ikke er kategorisert. Kategorier er meningsløse så lenge de ikke er knyttet til overordnede kategorier, og når de blir liggende som røde lenker en tid blir det veldig lett to konkurrerende kategorier over samme tema. Magazinet fordømt av muslimske og arabiske nasjonar står med hele fire ukategoriserte kategorier, hvorav flere åpenbart bør være under- og overordnet hverandre. Jeg mener at den som legger inn en ny kategori også bør kategorisere den; ellers bør man heller la være å legge på kategori, ettersom det gjør mer skade enn gavn. En ukategorisert-mal kan heller legges på slik at andre ser at kategorier mangler og ordner det. Cnyborg 20. jan 2006 kl.21:52 (UTC)

Enig med Cnyborg. Jeg laget Mal:Ukategorisert, men vi bør også ha en Wikinytt:Kategorisering for å forklare hvordan artikler skal kategoriseres. Det kan være lurt å ta tak i dette nå, slik at det ikke utvikler seg til et rot. --–Duffman 21. jan 2006 kl.11:34 (UTC)
Eirik har laget Wikinytt:Kategorier og Wikinytt:Kategorier. Cnyborg 21. jan 2006 kl.14:50 (UTC)
...og Wikinytt:Kategoriar :) OPus- (Disk.|Bidrag) 21. jan 2006 kl.15:51 (UTC)
Oops, jeg er tydeligvis så inngrodd bokmålsmann at jeg skrev nb-versjonen to ganger. Malen må kanskje lages i to versjoner, slik at det blir henvisning til riktig side – med to versjoner passer den også bedre inn i artiklene. Cnyborg 21. jan 2006 kl.16:22 (UTC)
Hei! Orsakar; kategoriar er ikkje mi sterkaste side, men det skal det verte slutt på :-) Eg skal ikkje opprette ein einaste kategori utan overkategori igjen! Lovar!
So, når eg er ferdig med skriftemålet: Sidan ingen protesterte på (eller kommenterte, for den del) framlegget ovanfor om å opprette «Wikinytt etter person» byrjar eg på det no. Det kan vere ein fin måte å lære meg sjølv å respektere kategoriane og deira posisjon i ein fullkomen wiki. ;-)

Sport[rediger]

Akkurat nå er nesten alle nyhetene i utenriksspalten sport. Hva med å skille ut sporten i en egen spalte? Sport, underholdning o.l. kunne f.eks. plasseres nedenfor de regionale nyhetene. Wolfram 13. jan 2006 kl.00:21 (UTC)

En egen sportsseksjon er absolutt en god idé. Kultur/underholdning bør også ha en seksjon. --–Duffman 13. jan 2006 kl.06:08 (UTC)
(som forfatter av de fleste (alle?) sportsartiklene så langt) Enig. Synes det blir for kronglete å klassifisere sporten som "innenriks" eller "utenriks" uansett, all den stund de fleste artiklene jeg kommer til å skrive nok vil fokusere på de norske utøverne. Og en kulturseksjon er nok også lurt. Sam Vimes 13. jan 2006 kl.06:51 (UTC)
Det her er heilt sant. Kultur og sport passar ikkje inn under innanriks/utanriks, men vi må passe oss for å ha for mange "hovudartiklar" på framsida som ikkje vert oppdaterte i "nede-periodar" (Viser til innlegget mitt ovanfor, under "Kolumner/seksjoner på forsiden mm").
Vi kan byte ut "hovudartikkel" med ein sport/kultur-seksjon. I og med at "Hovudartikkel" uansett overlappar dei to andre?
/ Kurtber|Ordskifte 16. jan 2006 kl.13:01 (UTC)

Kultur[rediger]

Det vil vel være naturlig å ha en egen spalte for kultur også?

Lurer også på om det blir litt trangt med 5 spalter med regionale nyheter ved siden av hverandre spesielt på små skjermer.--Nina 13. jan 2006 kl.00:27 (UTC)

Tja, med to seksjoner til har vi sju - kanskje en "økonomi/næringsliv" (huff :p )-seksjon også, så kan vi dele opp i 4 spalter med to grupper under hverandre. Sam Vimes 13. jan 2006 kl.07:02 (UTC)
Viser til innlegg under "Kolumner/seksjoner på forsiden mm" og "Sport"
/ Kurtber|Ordskifte 16. jan 2006 kl.13:02 (UTC)

Mediawiki-navnerommet[rediger]

Må man være sysop for å få redigert i Mediawiki-navnerommet? --–Duffman 13. jan 2006 kl.09:27 (UTC)

Ja. Jon Harald Søby 13. jan 2006 kl.10:39 (UTC)

Om nynorsk og bokmål saman[rediger]

Eg trur alle i det norske wikimiljøet er smerteleg klar over at samarbeid mellom nynorsk- og bokmålsbrukarar er vanskeleg å koordinere. Difor tykkjer eg at ein av dei første sakane vi treng å få på plass er eit sett heilt klåre språkreglar, og eit prosjekt for å gjere Wikinytt so "målnøytral" som mogeleg. (med "målnøytral" meinar eg her at ingen kjenner seg tilsidesett grunna målform - ikkje nødvendigvis berre at vi skal bruke målnøytrale ord o.l.)

I den her samanhengen legg eg fram følgjande spørsmål/punkt til debatt.
Det er fint om punkta vert handsama kvar for seg, med nummertilvising, sånn at det blir oversiktleg. På førehand; takk for det ;-):

 1. Er det mogeleg å sørge for at alle "Brukersider" får tilsvarande "BrukArsider"? Til dømes at BrukEr:Kurtber automatisk omdirrigerast til BrukAr:Kurtber? Eg merkar allereie at eg automatisk skriv brukar.. Det er eit lite irritasjonsmoment, og det er akkurat sånne ting som gjer at folk føler at dei har eit annanrangs språk.
  Det her gjeld sjølvsagt ikkje berre brukarsider, men generelt sett alle "offisielle" sider. Er det mogeleg?
 2. Vi har ei greitt-fungerande framside med begge målformer no, men for framtida bør det likevel vere ei målsetjing å få til eit målform-val (sånn som til dømes Google har, veldig greit og praktisk). Er det mogeleg med programvaren vi har i dag?
 3. Kan vi slå fast ein gong for alle at;
  1. Ja, bokmålsbrukarane er i fleirtal i Noreg. ;-)
  2. Ja, nynorsk er ei målform som er fullstendig sidestilt med bokmål som norsk skriftspråk. ;-)
  3. Spørsmål om samisk bør få plass på den norske Wikinytt-portalen må ikkje blandast saman med den gode gamle, tradisjonelle (og ofte forferdeleg frustrerande) målstriden. Då blir alt komplisert og alle blir sure. -- Det her er fordi samisk høyrer til på ei heilt anna språkgrein og er uforståeleg for personar som ikkje a) er samar/har samisk bakgrunn b) har studert samisk c)kan samisk av andre grunnar ;-) --
   (med det meinar eg ikkje at ingen skal få lov til å stille spørsmål om samisk bør få ein plass! Den diskusjonen må gjerne komme for min del; men det er altso ikkje tema for den her debatten.)
 4. Det grunnleggande målnøytralitetsprinsippet bør vere noko liknande følgjande:
  §1a) Nynorsk og bokmål er i følgje norsk lov to likestilte norske skriftspråk. Wikinytt er IKKJE ein base for målstrid korkje for eller mot nokon av dei to norske offisielle målformene, og Wikinytt skal difor - i det lengste det er mogeleg - tilpassast sånn at ingen kjenner seg framandgjorde eller nedprioriterte grunna målforma si.
  §1b)Det er eit enkelt faktum (uansett kva for statistikk som vert nytta) at fleirtalet av den norske folkesetnaden har bokmål som hovudmål, og difor er nynorsk-brukarar nøydde til å akseptere at bokmål blir prioritert der målnøytralitet er umogeleg.
 5. Alle malar som vert oppretta bør byrje med {{'''nb-'''malnamn}} eller {{'''nn-'''malnamn}}. På den måten slepp vi omdirrigeringar og rot i framtida når noko vert omsett. Det her punktet kom til etter resten av teksten; 16.01.05 - 17:04


MERK: Eg er klar over at mange tykkjer det her er trivielle spørsmål. Men av erfaring veit vi at dei kjem til å ligge der som irritasjonsmoment for gamle brukarar, og bli tatt opp av nye brukarar regelmessig om dei ikkje vert handsama tidleg. Det kjem til å spare oss kjempemykje arbeid om vi klarar å få vedteke nokre målnøytralitets-retningsliner allereie i byrjinga. Då slepp vi den evinnelege språkstriden.

Eg trur det her skal gå veldig fint! Og gler meg til innspel på punkta ovanfor!
/ Kurtber|Ordskifte 16. jan 2006 kl.14:55 (UTC)

Jeg synes alt dette høres veldig fornuftig ut. Og hver nyhetsartikkel bør merkes med målform, slik at den ikke blir oversatt etter at den er opprettet. --–Duffman 16. jan 2006 kl.15:40 (UTC)
Einig med Duffmann, her, og det hadde vore veldig flott å få ei omdirigering på Bruker/Brukar og som sagt også Wikinytt/Wikinews. --EIRIK\diskusjon 16. jan 2006 kl.15:57 (UTC)
Dette høres fornuftig ut og en vil gjerne at dette skal gå bra og mener at likestilling har en først når begge målformer finnes i samme verk side om side.
Men jeg ser et problem. Personlig er jeg ikke flink til å skrive nn og problemer kan komme om det er en pågående hendelse som bør oppdateres og den opprinnelige artikkelen er nn og den som oppdaterer skriver nb. (tror at problemet er mindre andre veien da nnfolk er flinkere til å skrive nb) Hvordan kan en takle dette på en fornuftig måte? --Nina 16. jan 2006 kl.16:32 (UTC)
Det skal nok gå fint. Du kan til dømes skrive ein beskjed på ei diskusjonnside til ein brukar som skriv nn, så kan han/ho sjekke språket. Elles les vi jo gjennom artiklar, og rettar dei feila vi finn uansett. Dette går jo andre vegen òg, de som skriv nb kan skekke nb-bidrag frå brukarar som til vanleg skriv nn. --EIRIK\diskusjon 16. jan 2006 kl.18:06 (UTC)

Har lagt inn debattframlegg på Wikinytt:Målnøytralitet
/ Kurtber|Ordskifte 17. jan 2006 kl.17:53 (UTC)

Dato i artikkelnamn[rediger]

Eg synest vi bør bestemme oss for om vi skal ha datoar i artikkelnamn, eller ikkje. Kva synest de? --EIRIK\diskusjon 16. jan 2006 kl.18:10 (UTC)

Ja, det står ein ting på Wikinytt:nb-Skriv en artikkel og ein annan på Wikinytt:nn-Skriv ein artikkel ;-) Eg har sett at det ikkje er vanleg å ha med dato i artikkelnamna andre stader, men eg skulle tru det var klare fordelar med det, med tanke på gjentaking av overskrifter t.d.
Døme: Artikkelen Knivdrept på Oslo S vert skriven 22.04.06 -- Den 22.04.09 skjer det på nytt, og nokon prøvar å skrive artikkelen Knivdrept på Oslo S, men den er allreie teken... (Litt dårleg døme, kanskje..) Er det nokon som veit kvifor dei ikkje gjer det sånn på engelsk og svensk wikinews?
/ Kurtber|Ordskifte 17. jan 2006 kl.10:33 (UTC)
Jeg har skrevet om dette over her, i «Nye artikler», men det er det ingen som har lagt merke til. Jeg synes vi bør sky disse datoene med alle midler, for det ser utrolig uproft ut. Dette med Knivdrept på Oslo S burde ikke være noe stort problem; om noe skjer to ganger så har den andre gangen gjerne en litt annen tittel, og henviser ofte til den første. Jon Harald Søby 17. jan 2006 kl.15:03 (UTC)
Jeg synes også det ser amatørmessig ut. --–Duffman 17. jan 2006 kl.17:04 (UTC)
Enig med Jhs og Duffman. Når de klarer seg uten dato på en: ("Knivdrept på Oslo S" er én ting, tenk på "Mann skutt i Detroit"...) bør det være mulig her også. Cnyborg 18. jan 2006 kl.00:17 (UTC)
Hehe..
Eg skal ikkje stå hardt på datoane, so viss det berre er eg som ser potensielle problem tykkjer eg vi skal fjerne dei.
/ Kurtber|Ordskifte 18. jan 2006 kl.11:11 (UTC)
I så fall bør det etableres en norm for hva man gjør hvis det blir kollisjon. Det er ikke akkurat utenkelig at "Norges Bank setter opp renta" kommer til å gå igjen. 139.115.80.166 18. jan 2006 kl.11:24 (UTC)
Det her er egentlig et ganske solid problem og som kommer til å dukke opp veldig fort. kan et alternativ være å ha et artikkelnavn med datoen og så en redirect fra en enklere tittel? En god del artikler er periodisk stoff som kommer igjen og igjen. I noen tilfller under egne vignetter i andre fora. — John Erling Blad (en) 26. jan 2006 kl.19:25 (UTC)

Eg oppretta Mal:Nn-Brukarside, men klarar ikkje å skrive om Wikipeda til «Wikinytt» og «Norwegian Wikinews» der det trengs, sidan det er skrive i ein eller annan form for kode. På førehand takk for hjelpa, du som fiksar det ;-) (Malen må òg omsetjast til Nb)
/ Kurtber|Ordskifte 17. jan 2006 kl.15:36 (UTC)

Ordnet opp i koden. Sam Vimes 17. jan 2006 kl.16:46 (UTC)
Takkar! :-)
/ Kurtber|Ordskifte 17. jan 2006 kl.17:00 (UTC)

Interwikitekst[rediger]

Dersom ein annan wiki lenkjer til ei side her, står det «Norsk (bokmål)» på lenkja, korleis kan vi endre det til berre «Norsk», sidan dette er eit fellesnorsk prosjekt? --EIRIK\diskusjon 18. jan 2006 kl.14:55 (UTC)

Jeg har alt spurt Ævar (islendingen) om det, og han sier at for at det skal funke, så må de andre bokmålsprosjekta flyttes til nb (en forandring som ikke hadde vært meg imot). Det burde tas opp på Tinget på (no.)Wikipedia. Ellers kunne man kanskje posta det som en bug i bugzilla:, så kanskje de kunne funnet en annen måte å gjøre det på. Jon Harald Søby 19. jan 2006 kl.06:58 (UTC)
Det har vel vore diskutert på Tinget tidlegare, og møtt ein god del motstand på no.wp... Trur du det er mogeleg å få gjennomslag for ei sånn endring? (Hadde ikkje vore meg i mot heller ;-) )
/ Kurtber|Ordskifte 19. jan 2006 kl.11:27 (UTC)
Eg òg er for flytting, men veit ikkje kva dei andre på no: seier. Vi kunne jo prøvd. --EIRIK\diskusjon 19. jan 2006 kl.15:15 (UTC)
Undertegnede kommer ihvertfall til å lage et h*lvetes bråk hvis det kommer et sånt forslag. --–Duffman 19. jan 2006 kl.15:45 (UTC)
Pourquoi? Siden no.wp ikke tillater nynorsk, er det faktisk feil å bruke samlekoden for bokmål og nynorsk (særlig når det finnes en bokmålsspesifikk en). Jon Harald Søby 19. jan 2006 kl.15:47 (UTC)
Ingen vits i å diskutere dette her - du får ta det opp på Tinget hvis du tror det er realistisk. Eller, mye enklere, du kan poste det som en bug. --–Duffman 19. jan 2006 kl.16:05 (UTC)
Posta ein bug som seier at :no burde vera :nb altså? ;P Eg har heller aldri forstått kvifor det skal vera så vanskeleg å flytta bokmålswikipediaen til nb (sjølvsagt då med ein redirekt frå alle sider på noverande :no). Men, men ... BjarteSorensen 20. jan 2006 kl.10:11 (UTC)
.:::Er det sånn at ein kan røyste på buggar for å få ei kjappare handsaming av dei, eller blandar eg med noko anna no? I so fall; kvar kan eg røyste? ;-)
/ Kurtber|Ordskifte 20. jan 2006 kl.14:00 (UTC)

Automatisk publisering?[rediger]

Kurtber saksa nedanforståande samtale hit frå Diskusjon:PlayStation-spillet «Buzz! The BIG Quiz» lanseres i mars

Finne artikler[rediger]

Jeg vet wikinytt er i startfasen ennå, men dette er noe jeg har lurt litt på på en: også; hvordan skal man finne en artikkel som ikke er viktig nok til å frontes på førstesiden (som feks en artikkel om et halvbra PlayStationspill)? En vanlig leser vil vel ikke finne på å sjekke siste endringer for å se om det er skrevet noe gøyalt...? (Jadda, Desken hadde sikkert vært et minst like bra sted å ta opp dette...) OPus- (Disk.|Bidrag) 21. jan 2006 kl.06:31 (UTC)

Det bør lages portaler for forskjellige temaer. Men det tar litt tid før det kommer ordentlig i gang, for det er mye å holde styr på. Jon Harald Søby 21. jan 2006 kl.14:30 (UTC)
Med den artikkelproduksjonen vi har no tykkjer eg at ein artikkel om eit playstation-spel går fint på framsida, til dømes under "Hovudsak", som meir eller mindre er ein oppsamlingspost, no som vi framleis ikkje har nok aktive brukarar til å satse spesielt på ei sak.. Når tida kjem (som jhs seier) må vi ha emneportalar; til dømes "Spel" og "Fotball", men eg tykkjer ikkje folk skal vere redde for å legge ting rett ut på framsida med ein gong. Publiseringsmekanismen vert nok meir relevant seinare, med fleire brukarar.
Kanskje vi skal lage ein "Siste Nytt"-seksjon der "Hovudsak" ligg no. Den kan enkelt og greitt samle opp alle artiklane som ligg i Kategori:Publisert?
/ Kurtber|Ordskifte 23. jan 2006 kl.11:18 (UTC)
Framlegg til hovudsidestruktur: Bruker:Kurtber/Sandkasse

Kurtber saksa ovanforståande samtale hit frå Diskusjon:PlayStation-spillet «Buzz! The BIG Quiz» lanseres i mars

Kategorikaos[rediger]

Kategoriseringen er allerede blitt et totalt kaos. Det virker som noen brukere her oppretter kategorier for den minste ting. På no:Wikipedia har vi en regel om at det ikke opprettes nye kategorier før det er behov, altså at det skal være minst (ca.) 10 artikler om emnet før de samles i en kategori. Her på Wikinytt er det nå flust av tomme og halvtomme kategorier, noe som gjør systemet ekstremt rotete. Jeg foreslår å tilbakestille systemet til noen få kategorier, f.eks. Kultur, Politikk, Sport, samt selvstendige stater. –Duffman 25. jan 2006 kl.14:59 (UTC)

Vel, systemet med å opprette en artikkel for et land så snart man får nyheter fra landet, fungerer faktisk. På den måten slipper vi å gå gjennom gamle ting for å omkategorisere dem. Alle kategoriene vil nok bli «fylt opp» før eller siden uansett. En annen ting som ikke er helt relatert til det du sier, er at vi burde ha så generelle kategorier som mulig, slik det er nå; dette fordi det blir meget praktisk ved bruk av DynamicPageList. Jon Harald Søby 25. jan 2006 kl.16:00 (UTC)
Hvorfor opprettes det en egen kategori for Bollywood når samme tema dekkes av kategorien Kultur? Og alle disse personkategoriene - skal vi ha kategorier for alle omtalte personer? Det blir helt sinnssykt. For guds skyld, slett alle kategoriene og begynn på nytt. Det nåværende systemet er en skandale. 85.164.153.37 25. jan 2006 kl.21:39 (UTC)
Enig i at personkategorier ikke virker hensiktsmessig. Kategorier for alle land virker lurt, og etterhvert kan man lage underkategorier til disse (f.eks. norsk kultur, norsk politikk); men det er knapt nødvendig før det kommer flere artikler. Nå er det langt flere kategorier enn artikler, og det virker merkelig; det er lettere å bare se i listen over artikler enn å begynne å lete i kategoriene. Bollywood-eksempelet er også godt; når vi begynner å få en kulturkategori som blir for stor til å være oversiktlig kan man dele den i film, teater, musikk osv, og når filmkategorien er for full kan man dele i norsk film, Bollywood osv – men det er veldig langt frem dit. Cnyborg 25. jan 2006 kl.22:00 (UTC)
Eg vil oppmode 85.164.153.37 om å, for å verte teken alvorleg, finne meir balanserte ord og uttrykk til å gje til kjenne kjenslene sine.
Personkategoriar er hensiktsmessige, trass i at ein kategori for John Abraham kanskje ikkje har so mykje føre seg. Derimot kjem kategoriar for til dømes Condoleezza Rice og Erik Solheim truleg til å komme til nytte; nettop fordi dei kjem til å få ein god del artiklar i seg. Det er òg noko folk kan komme til å ha lyst til å søke etter. Artiklar om Erik Solheim i 2005 (går ut frå at det vil vere mogeleg ved hjelp av DynamicPageList)
/ Kurtber|Ordskifte 26. jan 2006 kl.10:10 (UTC)
Jeg vil oppfordre Kurtber til å ta alle synspunkter på alvor, selv om man ikke uttrykker seg nøyaktig slik Kurtber foretrekker. Alle kategorier på Wikinytt bør slettes og man bør begynne helt på nytt, ved å kun opprette landskategorier og 4-5 emnekategorier. Kategorier skal samle artikler om samme tema, og inntil en kategori inneholder 100-200 artikler blir det bare kaos med fullt av underkategorier. Det er grunnleggende organisasjonskunnskap. 139.115.80.166 26. jan 2006 kl.10:49 (UTC)

Fra hva en del andre i nyhetsbransjen bruker; personen oppføringen gjelder, organisasjonen oppføringen gjelder, stoffgruppe artiklen publiseres under, hvordan stoffet er kategorisert på tema, geografisk relevans for stoffet. Geografien er vanskelig for den kan være faktisk (hendelsen skjedde på Smøla) eller politisk (dette gjelder norges forhold til Nauru). Politiske relasjoner er gjerne tosidige. Person og organisasjon fremgår gjerne av artikkelen og er ikke så nødvendig for en egen kategori. Unntaket er artister med eget artistnavn. Kategorisering på tema er vel omtrent det som diskuteres litt lengre opp men noen nettsteder ville omtale dette som stoffgrupper og ikke kategorier. — John Erling Blad (en) 26. jan 2006 kl.19:17 (UTC)

Portal-navnerom[rediger]

Jeg oppretta tidligere Portal:Nauru, og lurer på om folk synes det er en god ide med slike portaler? Jeg synes (selvsagt) det. Viss man synes det, burde vi skaffe oss et ordentlig navnerom, slik bokmåls-Wikipediaen – og en del andre Wikinytt-sider – har? Jon Harald Søby 25. jan 2006 kl.17:12 (UTC)

Portaler er en selvfølge på Wikinytt. Minimum bør være Norge, Kultur, Sport og Økonomi. Om det trengs et eget navnerom er heller tvilsomt. 85.164.153.37 25. jan 2006 kl.21:41 (UTC)
Jeg synes et navnerom kan være praktisk, fordi man tydelig skiller dem ut fra artikkelsidene. Det er vel ikke noen stor prosess å fikse det, minnes at det gikk nokså smertefritt på no:. Cnyborg 25. jan 2006 kl.22:02 (UTC)
Støttast
/ Kurtber|Ordskifte 26. jan 2006 kl.10:13 (UTC)

Innenriks/Utenriks[rediger]

Hej, kul att se att norska WN skapats och kommit igång så smått! En mindre viktig sak som störde mig: Jag tycker att det ser mindre bra ut att det står Innenriks och Utenriks på framsidan eftersom Wikinews, liksom Wikipedia, är ett internationellt projekt som inte är knutet till något land. Innenriks bör därför, enligt min åsikt, ändras till Norge/Noreg och Utenriks till Verlden. Hälsning från svenska WN, Väsk 1. feb 2006 kl.17:23 (UTC)

Hei! Takk for det :-)
Eg har ingen sterke kjensler for eller mot Noreg/Verda vs. Innanriks/Utanriks, men det bør nemnast her at omgrepa innanriks og utanriks er godt grunna i norsk språk.
Når det gjeld at Wikinytt er eit internasjonalt prosjekt, so er det eit godt argument. Like fullt er norsk forskjellig frå engelsk (og svensk) i at det ikkje er eit internasjonalt språk. Det er hovudsakleg berre etniske nordmenn, og immigrantar i Noreg som nyttar norsk. Det her er ikkje noko argument for at vi bør skrive innanriks/utanriks, men poengterar at ein norsk Wikinytt-versjon aldri vil verte heilt "internasjonal". :-)/ Kurtber|Ordskifte 21. feb 2006 kl.10:54 (UTC)

Wikinytt: Dead On Arrival[rediger]

Det er fascinerende hvor kort tid det tok før nynorskfolket med sine kaotiske kategoriseringsrutiner og bisarre mal-vandalisering klarte å drepe entusiasmen hos bokmålsfolk som ville bidra på Wikinytt. 139.115.80.167 8. feb 2006 kl.08:03 (UTC)

At det er folk som snakkar nynorsk her øydelegg vel ikkje for at du kan kome her og skrive bokmål? Eg skjønar ikkje korleis det går an. Sjølv om bokmål er meir utbreidt enn nynorsk er dei heilt jamstilte. Det må då gå an å godta at andre snakkar/skriv annleis enn ein sjølv? Og kva meiner du med «kaotiske kategoriseringsrutiner og bisarr mal-vandalisering»? --EIRIK\diskusjon 8. feb 2006 kl.14:02 (UTC)
Språket bryr jeg meg ikke om. Men folka fra nynorsk-wikipedia har brakt med seg et kategoriseringssystem ute av kontroll, og herpa alle malene slik at de er ubrukelige uten en etterfølgende målformkode. Wikinytt har flere maler enn artikler, og flere kategorier enn artikler. Kaoset har tatt knekken på innsatsviljen. 139.115.80.166 8. feb 2006 kl.14:23 (UTC)
Hadde det vorte betre dersom til dømes {{telegram}} førde til ein nynorsk mal? Kvifor skal alltid bokmål prioriterast framfor nynorsk? Ja, eg veit bokmål er større, men begge er som sagt jamstilte. Vi er i ein oppstartsfase og då vil det verte fleire kategoriar og malar enn artiklar. Det er vel betre å opprette dei i byrjinga enn å drive masseoppretting når vi har fått 100 artiklar? --EIRIK\diskusjon 9. feb 2006 kl.19:10 (UTC)
Målformene er ikke jamstilte når den ene brukes av 85 prosent og den andre av 15 prosent. --85.164.148.130 9. feb 2006 kl.20:34 (UTC)
Nynorsk og bokmål er like for lova og dermed jamstilte. NRK til dømes skal ha 25% av innhaldet sitt på nynorsk. --EIRIK\diskusjon 9. feb 2006 kl.21:34 (UTC)
Skal den norske stat bestemme over Wikipedia? Tro'kke det.
Uansett, dette er en digresjon. Problemet med rot og kaos eksisterer fortsatt, uavhengig av målform. Få en god administrator fra no: til å rydde opp i kategorier og maler. 139.115.80.167 13. feb 2006 kl.07:12 (UTC)

Det her er berre tull.. At det føreligg malar på både nynorsk og bokmål fører ikkje til noko ekstraarbeid for verken bokmålsbrukarar eller nynorskbrukarar. Eg treng òg ei djupare innføring i kva for kaos du snakkar om. Det at malane er merka med målføre gjer at dei bokmålsbrukarana som ikkje er komfortable med å redigere på nynorsk lett kan merke artiklar utan å måtte slå opp i ordboka for å finne ut kva malen heiter på det andre målføret.

Det er veldig synd om du mistar innsatsviljen på grunn av at du er nøydd til å skrive {{slett-nb}}, i staden for {{slett}}... Men eg har ei kjensle av at du berre utviser motvilje mot at det faktisk går an å samarbeide mellom målføra.

Viss du sit og brenn inne med gode og konstruktive idèar om korleis wikien burde organiserast i forhold til dei to målføra, må du komme med dei. Viss du har gode løysingar tek eg gjerne del i omorganiseringa sjølv. / Kurtber|Ordskifte 18. feb 2006 kl.03:12 (UTC)

Det er forresten interessant at du anklagar administratorar på Wikinytt for mal-vandalisering... / Kurtber|Ordskifte 18. feb 2006 kl.03:21 (UTC)

Det er uansett helt åpenbart at ingen gidder å bidra her. Som overskriften sier: Wikinytt er Dead On Arrival. Administratorene bør ta selvkritikk og gå i seg selv for å finne ut hva som gikk galt. 85.164.135.138 18. feb 2006 kl.15:18 (UTC)

Det er heilt sant at det er lite trafikk her, og personleg har eg litt dårleg samvit av di eg har hatt lita tid til å bidra i det siste (særleg sidan eg er ein av tre administratorar). Men no er det her framleis eit ungt prosjekt, og du kan ikkje vente at eit levande grasrotmedium berre skal sprette opp av seg sjølv.
Eg tykkjer vi har komme godt i gong med å leggje grunnen for prosjektet (til dømes gjennom å starte på opprettinga av gode mal-rutiner og -retningsliner.. :-) ), men vi treng bidragsytarar for å oppnå regelbunden oppdatering av framsida. Korleis vi skal få fleire bidragsytarar har eg ikkje noko godt svar på, men eg trur at ein av dei viktigaste punkta er å halde liv i framsida av prosjektet. Samstundes trur eg at «marknadsføring» gjennom andre norske wiki-prosjekt (til dømes lik det eg har forsøkt å starte på Nynorsk Wikipedia, med nyhende frå Wikinytt på framsida, gjer fleire merksame på oss. Viss det er tydeleg at det er liv i prosjektet, og vi har gode retningsliner, sånn at vi unngår unaudsynte og irriterande konflikter, har vi eit kjempegodt grunnlag for rekrutering. Men det skjer ikkje over natta... Wikinytt er langt i frå «dead on arrival»; det er eit prosjekt i startgropa, med få medlemmer./ Kurtber|Ordskifte 21. feb 2006 kl.16:39 (UTC)
Ingen bokmålsfolk gidder å bidra på dette nynorskstyrte prosjektet. Det eneste som nytter er å skille nynorsk og bokmål med én gang. Det er tydelig at det ikke bare er målformen som skiller oss: hele tankesettet er forskjellig på brukere fra nn:wikipedia og nb:wikipedia. Prosjektet er vanstyrt og vil gå i graven. --85.164.179.30 21. feb 2006 kl.22:53 (UTC)
85.164.179.30 meiner at hvis Wikinytt vert berre for bokmål/riksmål, så vil folk strøyma til i massevis? Er det altså umogleg å få til eit samarbeid? Kva med å vera litt meir positiv og heller arbeida for samarbeid? --Gunnernett 22. feb 2006 kl.11:57 (UTC)
Hvis Wikinytt blir splittet i to, slik som Wikipedia, vil flere fra nb:wikipedia ønske å bidra. Brukere fra nn:wikipedia har kjørt samarbeidet i grøfta ved å rote det til med håpløse malsystemer og et totalt kategorikaos. Brukerne fra nn:wikipedia har et helt annet tankesett enn brukerne fra nb:wikipedia - det er to forskjellige kulturer og organisasjonsmetoder. --139.115.80.166 22. feb 2006 kl.14:25 (UTC)
Du anonyme: Jeg er til dels enig i hva du sier, men jeg synes du skal stå frem under ditt vanlige brukernavn når du sier det. Jeg regner med at du er en aktiv bidragsyter på bokmålswikipedia? Kjetil r 23. feb 2006 kl.01:06 (UTC)
Eg forstår at du (Anonym (139.115.80.166)) er frustrert over ståa på Wikinytt, men eg skulle ønskje du kunne setje opp ei punktvis liste over akkurat kva du tykkjer er problematisk med måten Wikinytt framstår på i dag, i staden for å skrive at prosjektet er ein flopp utan ei vidare grunngjeving. Tidlegare har du skrive at den noverande administrasjonen må gå i seg sjølv og finne ut kva som har gått gale. Det er veldig vanskeleg når vi ikkje får noka tilbakemelding, anna enn at du tydelegvis ikkje likar at det er administratorar her som skriv nynorsk. Eg ser framleis ikkje nokon grunn til å påstå at Wikinytt er eit daudt prosjekt; du kan ikkje vente at framsida skal vere like fyldig som ein etablert avisnettstad etter so kort tid i drift.
Eg stiller meg bak oppmodinga til Kjetil ovanfor, om at du registrerar deg. I tillegg til det må du gjerne endre på ting nett som du fritt kan gjere (og, går eg ut frå, har gjort) i dei wiki-prosjekta du har delteke i tidlegare. Wikinytt er ein wiki, og det er ikkje sånn at administratorane har noka større rett til å avgjere korleis prosjektet skal sjå ut eller verte organisert. Det vert avgjort i samråd med alle dei aktive deltakarane i prosjektet, og du vil kanskje verte overraska over kor tilbøyeleg eg er til å høyre på kva du tykkjer er feil, diskutere det med deg, og ta del i å gjere Wikinytt til eit betre prosjekt. / Kurtber|Ordskifte 1. mar 2006 kl.07:33 (UTC)
Kanskje dere kan utnevne en sysop fra no:wp som kan komme og rydde opp litt? 139.115.80.166 1. mar 2006 kl.13:49 (UTC)
Vi har faktisk ein, han heiter Jon Harald Søby. Det ville vore kjekt om du kunne undersøke litt før du kom med spørsmåla og påstandane dine. Eg er einig med Kurtber her i at vi treng å få vete kva du meiner som bør endrast på. Sei ifrå tydelegare. --EIRIK\diskusjon 1. mar 2006 kl.14:28 (UTC)
LOL. Med den tonen gidder ingen å bidra. 139.115.80.167 1. mar 2006 kl.14:48 (UTC)
Administrator og Byråkrat John Harald Søby, som hovudsakleg jobbar på bokmålswikipediaen kan du kontakte her, eller på diskusjonssidene has på wikipedia. Eg oppmodar deg til å gjere det, sidan du openbart ikkje har noka interesse av å snakke med oss... / Kurtber|Ordskifte 2. mar 2006 kl.07:33 (UTC)
Det må utnevnes ytterligere én administrator fra nb:wp-miljøet, slik at det blir likestilling. Obladi 2. mar 2006 kl.19:11 (UTC)
Det er eit interessant framlegg. Men vi treng i so fall ein administrator som er villeg til å bruke ein god del tid på Wikinytt (meir her enn i Wikipedia?). Har du nokon spesielle kandidatar i tankane, eller kan du kanskje tenkje deg tillitsvervet sjølv?

Wikinytt i media![rediger]

Wikinytt har kapra hovudsakaNynorsk.no i dag (21.02), med artikkelen Nynorsk Firefox innan juni? / Kurtber|Ordskifte 21. feb 2006 kl.13:49 (UTC)

Hvem snakker du til? Ingen hører deg, prosjektet er en flopp, ingen vil bidra under denne ledelsen. 139.115.80.166 23. feb 2006 kl.11:20 (UTC)
Svarar på det her innlegget under overskrifta ovanfor (Wikinytt:Desken#Wikinytt: Dead On Arrival), der den her diskusjonen har gått. / Kurtber|Ordskifte 1. mar 2006 kl.07:38 (UTC)

Ikke-fungerende omdirigeringer[rediger]

Jeg anbefaler at noen går igjennom Spesial:DoubleRedirects. Obladi 2. mar 2006 kl.19:21 (UTC)

Takk for tipset! Tok ei opprydding der. / Kurtber|Ordskifte 13. mar 2006 kl.08:09 (UTC)

Landsdeler[rediger]

Diktatoren har nå endret Sør-Norge tilbake til Sørlandet. Han har glemt at Wikimedia-prosjektene er internasjonale arbeider, uavhengig av land. Wikinytt er ikke Wikinews for Norge. Det er Wikinews på norsk. NPOV-politikken innebærer også geografisk nøytralitet. 'Østlandet' er ikke et geografisk nøytralt begrept, da det kan vise til østlige landsdeler i ethvert land. Det er slik oppførsel som gjør at ingen gidder å bidra. 139.115.80.166 13. mar 2006 kl.10:13 (UTC)

Jeg ser ikke at noen har prøvd å diskutere det tidligere. Det blei forandra til Øst-Norge på akkurat samme måte. Du kan heller diskutere det enn å slenge dritt. Det er slikt som gjør at folk ikke gidder å bidra. Jon Harald Søby 13. mar 2006 kl.11:27 (UTC)
Ser ikke øynene dine Wikinytt:Desken#Innenriks.2FUtenriks? 139.115.80.167 13. mar 2006 kl.11:52 (UTC)

"Diktatoren" endra ikkje Sør-Norge tilbake til Sørlandet utan å skrive noko om det, men skreiv eit innlegg om det på diskusjonssida til Obladi, sidan det var han som gjorde endringa. Eg prøvar der å forklare kvifor eg gjorde om att endringa han hadde gjort: Sør-Noreg er ikkje synonymt med Sørlandet, men ei samnemning på alle delar av Noreg som ligg sør for Midt-Noreg (Noreg er i store trekk delt inn i Nord-Noreg, Midt-Noreg og Sør-Noreg).

Det bør òg merkast at Diktatoren ikkje endra Noreg/Verda attende til Innanriks/Utanriks, og i innlegget på Desken som vår anonyme kritikar viser til skriv Diktatoren at han ikkje har sterke kjensler verken for eller mot nokon av alternativa, men meiner at innanriks og utanriks er omgrep som er godt tufta i norsk språk. Eg tykkjer med andre ord ikkje at Wikinytt vert mindre internasjonalt av at vi nyttar dei omgrepa.

Når eg skriv at "ein norsk Wikinytt-versjon aldri vil verte heilt "internasjonal". :-)" so er det på grunnlag av at det store fleirtal av personar som les eit norskspråkleg nyhende- og informasjonsorgan gjer det med utgangspunkt i Noreg. Norsk vert nesten berre nytta i Noreg, i motsetnad til engelsk, som er nytta over heile verda, og svensk som er andrespråk i andre land enn Sverige (Finland).

Eg motarbeidar ikkje forsøk på å gjennomføre ein bruk av geografisk nøytrale titlar, so lenge som dei er korrekte. Sør-Noreg er ikkje synonymt med Sørlandet, og sånn er det berre.

Til Obladi: Det her er ikkje eit forsøk på å kritisere deg i senk, og om eg verkar krass er det fordi eg vert provosert av måten den anonyme brukaren ovanfor omtalar og tiltalar meg. / Kurtber|Ordskifte 13. mar 2006 kl.13:41 (UTC)

Til temaet:[rediger]

Ei løysing på problemet kan vere å opprette eigne kolonner for kvart fylke nedover på framsida, men eg ser for meg at det vert veldig mykje tomrom av det i ei god stund framover, og ikkje særleg nyttig...

Vi kan òg gå over til å berre dele landet i tre; Nord-, Midt- og Sør-Noreg, men eg tykkjer ikkje det er ei særleg god løysing for sørlendingar, som ikkje føler at austlandsnyhende er særleg lokalt for dei o.l...

Vi kan òg snakke om Vest-Noreg, Aust-Noreg og Sørlandet, men eg går ut frå at Sørlandet er like geografisk unøytralt som austlandet? (eg tykkjer jo ikkje det, då ;-))

Saksopplysing: Ordboka viser til Austlandet som særnamn ("egennavn" trur eg det heiter på bokmål) på eit geografisk avgrensa område i Noreg i teksten om "austlandsk". I regiondebatten (oppløysinga av fylkeskommunen) vert det òg diskutert at mellom andre ønskjer KS å opprette ein eigen Austlands-, Vestlands- og Sørlandsregion i tillegg til Midt-Noreg og Nord-Noreg. / Kurtber|Ordskifte 13. mar 2006 kl.14:02 (UTC)

Forslag til målformsmerking av metasider[rediger]

Den nåværende målformsmerkinga av metasider er mildt sagt dårlig; den er upraktisk, uestetisk og uhensynsmessig. Jeg foreslår derfor at vi holder begge målformene på én side, i to kolonner. Vi prøver så langt det går an å bruke felles former, og der det ikke går bruker vi bokmålsversjonen (les videre); men istedet for å opprette en omdirigering fra nynorskversjonen, inkluderer man bokmålsversjonen der. Jeg lager et eksempel på dette systemet med Wikinytt:Administratorer/Wikinytt:Administratorar. Jon Harald Søby 30. mar 2006 kl.10:43 (UTC)

Dette har eg gjort på Hjelp:Flytting og omdirigering. Men kvifor skal nynorskversjonen innehalde bokmålsversjonen og omvendt? --EIRIK\diskusjon 30. mar 2006 kl.10:45 (UTC)
Tilgjengelighet. Det burde være flere som søker bokmålsversjonen enn nynorskversjonen. Men det er egentlig det samme; vi kan for eksempel ta slik at versjonen som ble oppretta sist blir inkludert i den andre. Jon Harald Søby 3. apr 2006 kl.09:27 (UTC)
For For :-) / Kurtber|Ordskifte 3. apr 2006 kl.10:35 (UTC)
PS: I tilfellet Wikinytt:Administratorar; kvifor var ikkje Wikinytt:Administrator ein god tittel?
Fordi vi har mer enn én administrator. Jon Harald Søby 3. apr 2006 kl.10:47 (UTC)
Så, kan vi si at dette er måten vi gjør det på? Så vi får en slutt på diskusjonene og kommer til poenget, hvilket er å tilby en fri nyhetskilde på norsk, som er bedre enn de kommersielle. Jon Harald Søby 4. jun 2006 kl.17:12 (UTC)
Det vil eg meine, i og med at ingen har uttala seg negativt i løpet av to månader. 5. jun 2006 kl.18:16 (UTC)

Pressemeldingar[rediger]

Finst det noko politikk på å legge ut pressemeldingar ol.? Dersom dei var tydeleg merka var dette kanskje ein måte å få meir liv her inne.

Pressemeldingen må i så fall være kompatibel med Creative Commons Attribution 2.5, som Wikinytt lisensieres under. 85.164.146.209 24. jun 2006 kl.23:26 (UTC)


Kva betyr det? 129.242.154.30 26. jun 2006 kl.19:15 (UTC)
At pressemeldinga må vere lagt ut til fri distribusjon og vidarebruk - same prinsippa som i Wikipedia. Men det er vel sjeldan at det er knytte restriksjonar til pressemeldingar? Dei er jo lagt ut nett for at media skal kunne nytte dei fritt. / Kurtber|Ordskifte 27. jun 2006 kl.16:51 (UTC)

Nyheter på forsida[rediger]

Korleis får eg nyheiter eg har skreve til å dukke opp på forsida? --Anders 3. jul 2006 kl.09:03 (UTC)


Wikinews at Wikimania[rediger]

Unfortunately I don't speak Norwegian, so I would appreciate it if someone would translate this message.

If you're coming to Wikimania 2006 in Boston, please register for the Citizen Journalism mini-conference and join us on Saturday for a discussion about wikis and the news (with the first half focusing on Wikinews). Dan Gillmor, one of the pioneers of citizen journalism, will be present at both events. If you can't come, please feel free to edit the second page and suggest topics that we should discuss.--Eloquence 28. jul 2006 kl.00:06 (UTC)

Er det liv i Wikinytt?[rediger]

Kan dere som har hatt litt aktivitet her på Wikinytt si litt om hvordan utviklingen av dette norskspråklige Wikimedia-prosjektet fortoner seg? __meco 26. aug 2006 kl. 19:49 (UTC)

Det savner jeg og. Hva skjer liksom? Hilsen 84.202.133.179 15. sep 2006 kl. 11:51 (UTC)

Skal vi være ærlige mot oss selv?[rediger]

Fra Wikinytt:Målsetning-nb: «Tiden er moden for å skape en fri nyhetskilde av folket og for folket!» Vel, åpenbart ikke. Det er treffende at ingen har svart på mecos spørsmål ovenfor på to måneder. Det er åpenbart ingen som har hatt litt aktivitet her. I løpet av siste 30 dager har det blitt skrevet én (1) ny sak, Mogleg bombefunn ved amerikanske ambassaden i Oslo. Ikke akkurat imponerende.

Det har akkurat kommet et forslag fra styremedlem Möller om at en Wikinews-versjon skal stenges ned om det har gått åtte uker uten nye saker [1]. Det høres fornuftig ut. Wikinews-versjoner uten nyheter har ikke livets rett, de har ingen mening.

Skal vi være ærlige nok til å si at no.wikinews ikke var et vellykket prosjekt, og derfor stenge det ned? Eller er det noen som har troen på at prosjektet en eller annen gang skal ta av? Kjetil r 27. okt 2006 kl. 03:27 (UTC) 27. okt 2006 kl. 03:26 (UTC)

PS: En av de siste nyhetssakene våre på forsiden er datert 21. juli. Artikkelen fremstår som reklame for et golf-nettsted.

Eg fekk aldri svar på spørsmålet mitt om korleis ein får byheiter opp på forsida så artikkelen eg skreiv om Thor Hushovd dukka berre opp på nyheitseksjonen på nynorsk wikipedia. Kan ikkje forvente at folk straumer til eit prosjekt der moderatorane er totalt fraverande frå si teneste. Ei side der moderatorane aksepterer at folk blir utsatt for personangrep. Derfor slutta eg og å skrive på Wikinytt, og synes ikkje det er noko rart at ingen andre skriv heller. Legg ned Wikinytt, Dagbladet ler av oss [[2]] --84.48.91.112 30. okt 2006 kl. 14:35 (UTC)
Vet ikke hva som menes med stenging, men jeg kan godt stå for å opprette en artikkel hver syvende uke, for dette er godt lesestoff og arkiv. 77 artikler bør ikke slettes og det er ikke lite arbeid. Det er bare at det er så få brukere. Jeg, for min del, blir gæern av at alt skal være på to språk på samme side – samtidig! Marcus 30. okt 2006 kl. 14:52 (UTC)
Stenging == nedleggelse. Marcus, hvorfor vil du opprette en artikkel hver syvende uke? Er det vits i å holde døde Wikinytt kunstig i live?
Vi har tre administratorer her. Admin nr. 1 hadde sitt siste bidrag 27. juni, admin nr. 2 har fire bidrag de siste fire månedene og admin nr. 3 har ett bidrag i september og ett i oktober (begge endring av MediaWiki:Sitenotice). Så ja, jeg kan forstå at 84.48.91.112 er oppgitt.
Jeg ser nå at et par brukere fra nn.wikipedia har oppdaget denne beskjeden ([3]), så nå får vi kanskje et par nye innspill. --Kjetil r 30. okt 2006 kl. 15:31 (UTC)
Det er helt åpenbart at Wikinytt ikke er liv laga og må nedlegges. Obladi 3. nov 2006 kl. 06:07 (UTC)
Jeg er enig, det er dødt. Det Wikinytt hadde trengt var et par personer som gikk inn for å jobbe primært på dette prosjektet – at folk skal «lånes» fra Wikipedia vil ikke fungere. Pluss at vi har hatt noen problemer med folk som har store problemer med å jobbe et sted der ord som «ikkje» får stå i fred (ikkje skjønar eg kvifor), som ikke akkurat har hjulpet så mye. Men, hovedpoenget er, at Wikinytt slik det står nå ikke er en god nyhetsressurs, og at det ikke funker slik det var ment; slikt sett kan det godt låses (ikke slettes – slik vil det være lett å starte opp igjen om noen skulle ønske det). Jon Harald Søby 3. nov 2006 kl. 20:55 (UTC)

Saa kanskje vi skal legge inn en forespoersel paa Proposals for closing projects om at prosjektet skal laases? --Kjetil r 6. nov 2006 kl. 22:02 (CET)

meta:Proposals_for_closing_projects#Closure_of_Norwegian_Wikinews. Kjetil r 8. nov 2006 kl. 23:44 (CET)
Wikinytt ligger på sotteseng, men jeg synes det er galt å nedlegge prosjektet. Det ville være for galt å kaste vrak på alt det arbeidet som er nedlagt. Jeg har fortsatt tro på at det over tid vil komme nye krefter til. --62.107.74.231 9. nov 2006 kl. 01:42 (CET)
Jeg har de siste dagene jobbet litt med prosjektet - håper det kommer flere med etter hvert. I hvert fall håper jeg at prosjektet ikke blir nedlagt! --Lipothymia 19. nov 2006 kl. 15:09 (CET)


Wikinytt er i alle fall ikkje i live[rediger]

Eg har lagt ned ganske mykje tid og arbeid i Wikinytt, og hadde veldig lyst til å få det til å fungere. Eg har framleis tru på modellen bak Wikinews (og trur det skal gå an å få til å fungere på norsk), men det var ganske openbart at noko ikkje virka i det her prosjektet (Kanskje meg, eller "diktatoren" som min anonyme ven likte å kalle meg (sjå lenger oppe på sidene)). Uansett ga eg opp prosjektet, av di eg openbart ikkje kunne drive ein wiki åleine, og det var veldig lite engasjement for Wikinytt i det norske miljøet.

Nedlegging Eg forstår bakgrunnen for framlegget om å legge ned prosjeketet, men vil røyste i mot fordi eg ønskjer at det skal fungere (og fordi eg har lagt ned sopassa mykje arbeid i det som eg har gjort). Likevel innser eg at det er lettare å argumentere for å fjerne heile skiten sånn som framsida har sett ut i seinare tid...

Levande Wikinytt Men heilt enkelt og greitt: Wikinytt er ikkje i live. Eg trur prosjektet kan fungere, men då lyt ein ha ei gruppe menneske som har lyst til å bruke tid på det - og det har ikkje Wikinytt hatt. Får vi ei sånn gruppe vil eg gjerne vere med på moroa!

Svar til Anders I det siste halvåret har eg ikkje gjort noko Wiki-arbeid - og det er grunnen til at eg ikkje har svart deg, Anders. Eg har rett og slett vore fråverande :-) Hadde eg hatt eit halvt auge på Nynorsk Wikipedia ville eg òg fått med meg at nokon engasjerte seg her og forklart korleis ting hang i hop!

For å legge inn noko i NOREG-kategorien på framsida, saksar du det øvste avsnittet på artikkelen inn i Mal:Forside/Innanriks - i VERDA-kategorien: Mal:Forside/Utanriks. For å hjelpe meg sjølv har eg laga mitt eige vesle administrasjonspanel som du kan bruke; Bruker:Kurtber/Admin (til venstre på den her sida finn du hurtiglenkjer til alle dei synlege framsidemalane)./ Kurtber|Ordskifte 22. nov 2006 kl. 18:56 (CET)

Det gjenspeiler seg også i mitt ja til kandidatur som administrator, men jeg vil gjerne være med til å opprettholde Wikinews på norsk. På Wikipedia (bokmål) var det i sin tid lange diskusjoner om språkvalg bokmål/nynorsk, som til slutt endte med et skisma. Sånn som aktiviteten er nå, tilsier det at man bør opprettholde én norsk språkversjon, med en blanding av bokmål og nynorsk. Med god vilje og entusiasme, tror jeg vi kan få det til! --Lipothymia 24. nov 2006 kl. 16:00 (CET)

I diskusjonen [[:w:Wikipedia:Tinget#Wikinytt|]] på Tinget på Wikipedia på bokmål og riksmål blir det diskutert å fjerne lenken til norsk Wikinytt fra no:-forsiden. Det ble der foreslått å gi dette døde prosjektet litt tid (frem til 31. januar) før man fjernet lenken til det. Det kan høres fornuftig ut.

Kanskje vi kan prøve et par måneder til, og se om det er mulig å puste nytt liv i norsk Wikinytt? Så kan vi heller bli enige om å diskutere det på nytt i starten av februar. Jeg har mine tvil når det gjelder norsk Wikinytt, men jeg håper selvsagt prosjektet lykkes (kanskje stengingsforslaget var det som skulle til for å «tvinge» folk til å ta i et tak). Høres dette fornuftig ut? Kjetil r 12. des 2006 kl. 05:17 (CET)

RSS feed[rediger]

Er det noen som vet hvordan man kan få satt opp en RSS feed, tilsvarende det man har på mange nettsider, deriblant engelsk Wikinews? --Lipothymia 7. des 2006 kl. 00:46 (CET)

http://no.wikinews.org/w/index.php?title=Spesial:Recentchanges&feed=rss kanskje? ZorroIII 9. des 2006 kl. 02:10 (CET)
OK, men det var det med å få den inn i koden på forsiden med RSS-ikonet, f.eks. nederst i kolonnen til høyre under siste nytt. --Lipothymia 9. des 2006 kl. 02:39 (CET)

Gamle artikler med faktafeil[rediger]

Hva gjør vi med gamle saker med faktafeil? Det påstås i Magazinet-redaktør beklagar at Selbekk beklaget trykkingen av Muhammed-tegningene. Det er feil, han beklaget aldri trykkingen av faksimilene.

På engelsk Wikinews har man et prinsipp om at man ikke gjør endringer i saker som er mer enn et par dager gamle. Jeg synes det er fornuftig, og synes vi skal følge samme prinsipp. Jeg foreslår derfor at vi trekker tilbake (sletter) gamle artikler med faktafeil i. Kjetil r 12. des 2006 kl. 05:10 (CET)

Eller merkar dei med eit faktafeil-merke, for deretter å skrive kva som er feil på diskusjonssida. Viss vi berre slettar artikkelen misser vi arkiv-funksjonen til Wikinytt... / Kurtber|Ordskifte 12. des 2006 kl. 20:35 (CET)