Hjelp:Flytting og omdirigering

Fra Wikinytt
Jump to navigation Jump to search
Flytting og omdirigering

Bokmål

Nynorsk

Omdirigering[rediger]

En omdirigering sender brukeren raskt fra siden han søkte på til siden en artikkel ligger på. Omdirigeringer er ikke så mye brukt her på Wikinytt, men du finner dem der en side har blitt flyttet.

Framgangsmåte[rediger]

Du kan lage omdirigering ved å skrive #REDIRECT [[målside]] på siden det skal omdirigeres fra.

Flytting[rediger]

Sider kan flyttes av alle innloggede brukere. Det blir da automatisk lagd en omdirigeringsside fra den gamle siden til den nye.

Framgangsmåte[rediger]

Alle redigerbare sider har en «Flytt»-funksjon som kan brukes av alle brukere. Siden kan flyttes til en tom side eller til en side som omdirigerer (men som ikke har historikk). Man kan ikke flytte til en side som allerede fins. I slike tilfeller må en administrator slette siden som er i veien.

Før du flytter er det viktig at du finner ut om det er greit, f.eks. på diskusjonssiden til artikkelen.

For at flyttingen skal vere fullstendig må du også sjekke hva som lenker til siden.

Omdirigering[rediger]

Ei omdirigering sender brukaren raskt frå sida han søkte på til sida ein artikkel ligg på. Omdirigeringar er ikkje så mykje brukt her på Wikinytt, men du finn dei der ei side har vorte flytta.

Framgangsmåte[rediger]

Du kan lage omdirigering ved å skrive #REDIRECT [[målside]] på sida det skal omdirigerast frå.

Flytting[rediger]

Sider kan flyttast av alle innlogga brukarar. Det vert då automatisk laga ei omdirigeringsside frå den gamle sida til den nye.

Framgangsmåte[rediger]

Alle redigerbare sider har ein «Flytt»-funksjon som kan brukast av alle brukarar. Sida kan flyttast til ei tom side eller til ei side som omdirigerer (men som ikkje har historikk). Ein kan ikkje flytte til ei side som allereie finst. I slike tilfelle må ein administrator slette sida som er i vegen.

Før du flyttar er det viktig at du finn ut om det er greitt, t.d. på diskusjonssida til artikkelen.

For at flyttinga skal vere fullstendig må du òg sjekke kva som lenkjer til sida.