Hopp til innhold

Wikinytt:Brukerportal

Fra Wikinytt
(Omdirigert fra «Wikinytt:Hjelp»)
(...)Målet vårt er å skape en fri nyhetskilde der, om vi klarer å bygge ned de digitale klasseskillene, alle mennesker kan ta del i å sette dagsorden gjennom sine egne rapporter om små og store hendelser(...)
Fra Wikinytt:Målsetning
Brukerportal for Wikinytt

Dette er en journalistisk revolusjon, og du kan være med! Det er lett; prøv deg frem i Sandkassa!

(...)Målet vårt er å skape ei fri nyhendekjelde der, om vi klarar å byggje ned dei digitale klasseskilja, alle menneske kan ta del i å skape dagsorden gjennom sine eigne rapportar om små og store hendingar(...)
Frå Wikinytt:Målsetnad
Brukarportal for Wikinytt

Det her er ein journalistisk revolusjon, og du kan vere med! Det er lett; prøv deg fram i Sandkassa!

Nyttige sider

Desken (snarvei: WN:D)
Diskusjonsforum for Wikinytt. Her kan du kritisere og applaudere, eller stille spørsmål om hva som helst.
Sandkasse
Prøv deg fram! I sandkassen kan du gjøre akkurat hva du vil. Den er veldig nyttig for deg som ikke er helt sikker på hvordan du skal endre på artikler og lignende.
Skriv en artikkel
Dette er utgangspunktet for å lage en ny artikkel. Her finner du en kjapp gjennomgang av hvor enkelt det er å skrive en kort artikkel!
Merking av artikler
Her er en oversikt over merker som blir brukt i artikler. Her ser du for eksempel hvordan du skal merke en artikkel du mener bør slettes, eller hva du skal skrive i en artikkel du mener er klar for publisering.
Sletting
Alle artikler som blir merket for sletting havner i den her listen. Hvis du mener at en artikkel i slettelisten ikke bør slettes kan du skrive hvorfor du mener det her. På samme måte kan du skrive hvorfor du mener den bør slettes her også.

Desken (snøggveg: WN:D)
Diskusjonsforum for Wikinytt. Her kan du kritisere og applaudere, eller stille spørsmål om nett det du skulle lure på.
Sandkasse
Prøv deg fram! I sandkassa kan du gjere nett det du ønskjer. Den er særs nyttig for deg som ikkje er heilt sikker på korleis du skal endre på artiklar og liknande.
Skriv ein artikkel
Det her er utgangspunktet for å lage ein ny artikkel. Her finn du ein kjapp gjennomgang av kor enkelt det er å skrive ein kort artikkel!
Merking av artiklar
Her er ei oversikt over merker som vert nytta i artiklar. Her ser du til dømes korleis du skal merke ein artikkel du tykkjer bør slettast, eller kva du skal skrive i ein artikkel du meiner er klar for publisering.
Sletting
Alle artiklar som vert merkte for sletting hamnar i den her lista. Viss du tykkjer at ein artikkel i slettelista ikkje bør slettast kan du skrive kvifor du tykkjer det her. På same viset kan du skrive kvifor du tykkjer den bør slettast her òg.

Om Wikinytt

Spørsmål og svar
En kort oversikt over spørsmål som er lette å stille, og medfølgende svar.
Administratorer (snarvei: WN:A)
Her er listen over administratorer i Wikinytt. En administrator er ikke en person som har rett til å bestemme mer i Wikinytt enn andre. Hun eller han har fått et mandat gjennom avstemming til å administrere prosjektet. En administrator kan mellom annet sperre tilgangen til brukere som driver Hærverk, slette sider som er merket for sletting. Kjenner du noen du mener bør være administrator kan du legge frem et forslag om det her.
Målsetning
Her finner du «manifestet» for Wikinytt. Enkelt og greit; målsetningen med prosjektet.

Spørsmål og svar
Ei kort oversikt over spørsmål som er lette å stille, og medfølgjande svar.
Administratorar (snøggveg: WN:A)
Her er lista over administratorar i Wikinytt. Ein administrator er ikkje ein person som har rett til å bestemme meir i Wikinytt enn andre. Ho eller han har fått eit mandat gjennom røystingar til å administrere prosjektet. Ein administrator kan mellom anna sperre tilgangen til brukarar som driv Hærverk, slette sider som er merka for sletting. Viss du veit om nokon du tykkjer bør vere administrator kan du gjere framlegg om det her.
Målsetnad
Her finn du «manifestet» for Wikinytt. Enkelt og greitt; målsetnaden med prosjektet.