Hopp til innhold

Wikinytt:Målnøytralitet-nb

Fra Wikinytt

Denne siden finnes også på nynorsk

Wikinytt–retningslinjer

Manifest (nn)

Målsetning (nn)
Målnøytralitet (nn)
Nøytralt ståsted (nn)

Opphavsrett (nn)
Bildepolicy (nn)

Oppførsel (nn)


Merk at dette er et debattfremlegg, og ikke enda offisielle retningslinjer for Wikinytt!

Samarbeid mellom nynorsk- og bokmålsbrukere kan være vanskelig å koordinere. Derfor har Wikinytt sett opp følgende rettledende retningslinjer for målbruk i prosjketet:

Om nynorsk og bokmål[rediger]

§1a) Nynorsk og bokmål er i følge norsk lov to helt likestilte norske skriftspråk, og skal derfor også være likestilte på den fellesnorske Wikinytt-portalen.

§1b) Wikinytt er IKKE en base for målstrid hverken for eller mot noen av de to offisielle norske målformene, og Wikinytt skal derfor - så langt det er mulig - tilpasses slik at ingen kjenner seg fremmedgjort eller nedprioritert på grunn av målformen sin.

§1c) Det er et enkelt faktum (uansett hvilken statistikk som blir brukt) at flertallet av den norske befolkningen har bokmål som hovedmål, og derfor er nynorsk-brukere nødt til å akseptere at bokmål blir prioritert der målnøytralitet er umulig.

Målmerking av «offisielle» Wikinytt-sider[rediger]

§2a) Alle maler og «offisielle» Wikinytt-sider skal ha titler som blir avsluttet med «-nb» (bokmål) eller «-nn» (nynorsk) for å unngå omdirrigeringer og rot i fremtiden når den aktuelle siden blir omsatt til en annen målform.

§2b) Sidene skal merkes med enten {{bokmål-lenke|SIDENAVN-nb}} eller {{nynorsk-lenke|SIDENAVN-nn}}.

§2c) Wikinyttsider som ikke har målføremerke skal merkes med {{Målførenøytral}}. Det vil gjøre siden om til en portal med lenke til den omtalte siden på begge målformer.

Omsetting av artikler[rediger]

§3a) En artikkel skrevet med «lovlige former» på en av de to målformene skal ikke omsettes uten videre om det ikke ligger helt spesielle årsaker til grunn for det. En artikkel som er omsatt til en annen målform uten videre grunngiving kommer uten videre til å bli omsatt tilbake til den originale målformen igjen.

§3b) Om du ser at en artikkel trenger utviding, men ikke er trygg på målformen den er skrevet i kan du ta diskusjonssiden i bruk. Skriv kort ned hva som må endres/oppdateres, og fyll inn «VIKTIG: Trenger oppdatering» (eller noe lignende) i sammendragsruten.

§3c) Med «lovlige former» menes språkbruk som kan underbygges gjennom oppslag i ordboka.

Språkressurser[rediger]