Ungarn avgrensar jobb-innvandring

Fra Wikinytt

Målform: Nynorsk - Dato: 22. desember 2006 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter


Ungarn

Ungarn: Ungarn vert det første av dei nyaste EU-landa som innfører restriksjonar på arbeidsinnvandring, lik dei restriksjonane som har vorte innførte i deler av Vest-Europa med EU-utvidinga. Ungarske styresmakter har tidlegare kritisert Vest-Europeiske land for å avgrense den frie arbeidsmarknaden i unionen.

Restriksjonane vert retta mot Romania og Bulgaria, som trer inn i EU frå 1. januar. Av dei «gamle» medlemslanda kjem Sverige og Finland ikkje til å innføre restriksjonar, medan Spania, Storbritannia, Hellas, Tyskland, Frankrike, Austerrike, Nederland og Danmark skal innføre eit kvotesystem.[1]

Budapest har uttala at dei skal halde kanalane opne for arbeidsinnvandring innafor helse, byggeverksemd og tekstilindustri, der Ungarn manglar arbeidarar [2]

Restriksjonane i Ungarn skal i første omgang gjelde frå 2007 til 2008. [3]

Kjelder[rediger]

  1. EUobserver.com:Hungary first EU newcomer to restrict Balkan job seekers
  2. Malaysia Sun:Hungary to restrict EU Balkan jobseekers
  3. World Peace Herald:Hungary to impose job entry restrictions on Romania, Bulgaria