Soningskøen blir stadig kortere

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 23. juli 2008 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter


Oslo fengsel
Foto: Helge Høifødt
Justisminister Knut Storberget
Foto: Harry Wad

Norge: Soningskøen for domfelte med fengsselstraff uten å være i soning går stadig nedover

Vi sa vi skulle fjerne soningskøen, og vi leverer


Justisminister Knut Storberget i en pressemelding


Toppen ble nådd i juni 2006, da 2791 personer ventet på å få sone sine dommer. På samme tid i år var soningskøen på 833 domfelte. Dette er en reduksjon på 70 prosent.

Hovedårsaken til at soningskøen er redusert, er at regjeringen har sørget for 398 nye soningsplasser.

Køen for samfunnsstraff har også gått ned, med en reduksjon på 60 prosent, fra 306 til 122 dommer.

Elektronisk soning fra høsten av[rediger]

1. september blir det også startet et toårig prøveprosjekt med elektronisk soning. Dette prosjektet vil omfatte 6 fylker, Oslo, Vestfold, Hedmark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Troms. Dette vil på sikt tilsvare 130 fengselsplasser. Målgruppen for denne soningsmåten er domfelte i fengsel med opp til 4 måneder igjen til forventet prøveløslatelse, og domfelte med dom på inntil 4 måneder som i sin helhet vil sone med elektronisk kontroll.

De forskjellige tiltakene som er gjort i hver region, kan leses her.

Relaterte nyheter[rediger]

Kilder[rediger]