Hopp til innhold

Onar Åm med ny klimabok

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 14. januar 2008 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Klimaendringene
Relaterte saker
Wikipedia
Wikipedia
Mer informasjon om klimaendringene på Wikipedia:


Al Gore bruker isbreen på Kilimanjaro som eksempel på effekter av global oppvarming. Onar Åm utfordrer nå Gore og FNs klimapanel med sin nye bok Kampen om klimaet.
Foto: NASA

Hva om nobelprisvinnerne FNs klimapanel og Al Gore ikke forteller hele sannheten? Entrepenøren og bloggeren Onar Åm er aktuell med boken Kampen om klimaet – Til forsvar for menneskeheten.

Kampen om klimaet er et juridisk, vitenskaplig, teknologisk, politisk og økonomisk utfall mot klimaforskningen de siste årene. Åm hevder at de statistiske metodene brukt av klimaforskere ofte gir helt feil resultater, og understøtter blant annet påstanden med striden rundt den såkalte «hockeykøllegrafen», som har blitt kraftig kritisert av forskerne Stephen McIntyre og Ross McKitrick.

Onar Åm går i boken til angrep på «føre var»-prinsippet, og trekker paralleller til bevisbyrdeprinsippet i rettssaker. Åm påpeker at man ikke dømmer en mulig kriminell bare i tilfelle han kommer til å gjøre noe galt i fremtiden, og mener videre at dette prinsippet ser ut til å være totalt fraværende når man diskuterer tiltak mot global oppvarming.

Boken, som er utgitt på Koloritt forlag, har blitt omtalt i Dagbladet, Stavanger Aftenblad, Aftenposten, Kanal 24, NRK, Journalisten og Bokavisen. Klimaforsker Rasmus Benestad mener at Åm har "en spenstig fantasi" tildels snur problemstillingen på hodet og at «boken bruker også en rekke tvilsomme paralleller og analogier», samt "baserer seg på uriktige premisser, bruker svært selektiv kildebruk, er ensidig kritisk, og inneholder en del logiske brister"[1]. Vegard Martinsen, leder i Det Liberale Folkepartiet, som Åm er medlem av, omtaler Kampen om klimaet som «årets viktigste bok»[2]. Gullblogg-vinner Heidi Nordby Lunde kommenterte derimot boken med at «politikerne og byråkratene som bestemte seg for å sende Al Gores politiske propagandafilm ut til alle videregående skoler i landet, burde bli tvunget til å lese denne boka»[3].

Onar Åm vekte oppsikt da han i forrige uke gikk til angrep på lederen for FNs klimapanel, Dr. Rajendra Kumar Pachauri, under et foredag ved Universitetet i Stavanger. Åm hevdet da at «toppforskere i hele verden mister tilliten til klimapanelet på grunn av skandalene den senere tid med svindel og inkompetanse», og spurte videre Pachauri om hvordan han ville «gjenopprette tilliten til klimapanelet»[4]. Pachuri reagerte da på Åms ordbruk, og mente det var upassende å bruke ordet «svindel».


Referanser

  1. meteorologforeningen.no: «Anmeldelse av “Kampen om Klimaet: Til forsvar for Menneskeheten” (Onar Åm, 2007)»
  2. Vegard Martinsen. (10. desember 2007) Årets beste bok, Onar Åms «Kampen om klimaet» i DLF-bloggen
  3. Gjengitt på Kolofon forlags nettsted
  4. Onar Åm. (9. januar 2008) Mitt møte med en fredsprisvinner i Onar Åms Lillablogg

Videre lesning