Hopp til innhold

Handelsavtale mellom EFTA og Canada på plass

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 27. januar 2008 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Canada har nå undertegnet handelsavtalen med EFTA
Foto: Ssolbergj

Canada: / Sveits: Handelsavtalen mellom EFTA og Canada er endelig på plass, ti år etter at forhandlingene startet. Alle tollsatser for industrivarer blir avskaffet og det innføres en rekke handelsforenklinger. Canada vil over tid avvikle toll på alle skip og båter. Avtalen kan tre i kraft allerede i slutten av 2008.

– Norge er med dette sikret viktige konkurransefortrinn i det canadiske markedet. Handelsavtalen betyr derfor mye for norske bedrifter, sier statssekretær Annelene Svingen i Nærings- og handelsdepartementet.

Handelsavtalen med Canada ble signert lørdag, under en seremoni i Davos. Annelene Svingen undertegnet på vegne av Norge. Canada er vår tredje største handelspartner, etter EU og USA. Norske bedrifter eksporterte varer til Canada for over 20 milliarder kroner i 2007.

For Norge har det vært viktig å oppnå tollreduksjoner for skip og båter. I 2006 lå den anvendte tollsatsen for en rekke typer skip som produseres i Norge på 25 prosent. Canadas tollsatser på noen typer skip er dessuten ikke bundet i WTO, noe som gjør at landet til enhver tid står fritt til å øke satsene.

Handelsavtalen innebærer at tollsatsene fjernes for en rekke skip og båter samt at de gradvis trappes ned for skip og andre flytende installasjoner som er sensitive for canadisk skipsindustri.

– De gode betingelsene kan gi nye muligheter for norsk verftsindustri, sier Svingen.

Forhandlingene mellom EFTA-landene og Canada ble startet i 1998, men ble lagt på is i 2000 på grunn av uenighet om behandlingen av toll på skip. Det har vært en prioritert sak for regjeringen å få forhandlingene gjenopptatt og avsluttet. Forhandlingene ble tatt opp igjen høsten 2006 og ble avsluttet våren 2007.

Regjeringen legger blant annet vekt på at Norges handelsavtaler ikke skal føre til sosial dumping. EFTAs handelsavtale med Canada er den første EFTA-avtalen som fastsetter minimumsgarantier for arbeidstakerrettigheter.

Avtalen omfatter ikke handel med tjenester, investeringer eller offentlige anskaffelser, men forplikter partene til å forhandle nye avtaler for disse områdene senest 3 år etter at avtalen trer i kraft.

Dette er en pressemelding fra Regjeringen.no.

Kilder