Finansminister Kristin Halvorsen: Regjeringen legger frem nye tiltak 9. februar

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 24. januar 2009 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter


Finansminister Kristin Halvorsen lover nå en rekke nye tiltak som skal styrke bankenes utlånsevne
Foto: Kjetil Ree

Norge: / Oslo: - Regjeringen legger fram nye tiltak 9. februar som skal styrke bankenes utlånsevne, slik at at næringslivet og husholdningene lettere skal få nye lån, sier finansminister Kristin Halvorsen.

I en pressemelding på regjeringen.no uttaler Halvorsen at landet er inne i en alvorlig internasjonal finanskrise, og at utsiktene for den økonomiske utviklingen er kraftig svekket. Likevel hadde bankene tilfredsstillende resultater de tre første kvartalene i 2008, og utlånstapene var fortsatt lave. Regjeringen vurderer det likevel som riktig å bruke finanspolitikken for ytterligere å stimulere økonomien, og varsler målrettede tiltak som kan bidra til å dempe tilbakeslaget og stimulere sysselsettingen.

- Etter Regjeringens vurdering er det nå riktig å bruke finanspolitikken for ytterligere å stimulere økonomien. Finanspolitikken kan ikke forhindre den avdempingen som nå ventes, men målrettede tiltak kan bidra til å dempe tilbakeslaget, og stimulere sysselsettingen. Mandag legger vi derfor frem forslag til endring av statsbudsjettet 2009. Forslagene er innrettet for å stimulere sysselsettingen, bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningene av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi, sier finansminister Halvorsen.

Relaterte nyheter[rediger]


Kilder[rediger]


Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia har en artikkel om Finanskrisen 2007–2009.