Hopp til innhold

Etnisk folketelling i Frankrike

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 23. mars 2009 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter


Frankrikes president Nicolas Sarkozy
Foto: א (Aleph)
Frankrike

Frankrike: Et av den franske republikkens hovedprinsipper står muligens for fall, etter at Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, har fremmet et forslag om å føre statistikk over franskmenns etnisitet.

I følge den franske grunnloven er dette ulovlig, og for mange franskmenn gir slik statistikkføring flashbacks til andre verdenskrig, og nazistenes forsøk på å utrydde jødene. Prinsippet til nå har vært at ved ikke å fokusere på franskmenns etnisitet vil man ha et samfunn uten diskriminering: Alle franske statsborgere vil bli ansett for å være like.

I hvilken grad denne politikken har vært vellykket er mindre sikkert, spesielt dersom man tenker tilbake til opptøyene som fant sted i Frankrike høsten 2005, da arbeidsledige minoritetsungdom satte fyr på biler og slåss med politiet. Mennesker med afrikanske og arabiske etternavn, melder også at de mener det er vanskeligere for dem å finne seg jobb og bolig enn det er for mennesker med mer europeiske og franske etternavn.

Et annet spørsmål er hvordan en slik opptelling av Frankrikes etniske demografi vil se ut. Man har ser til land som Storbritannia og USA, der man allerede har ført slik statistikk. I Storbritannia skiller man f.eks. mellom «svarte» (enten fra Karibien eller Afrika), «hvite» (enten av britisk, irsk eller «annet» opphav), «asiater» (mennesker fra India, Pakistan eller Bangladesh) og «kinsere». Nesten uansett hvordan et slikt system settes opp for å kategorisere Frankrikes befolkning, vil det være lite tilfredsstillende. Et problem som har blitt nevnt er at cirka en tredjedel av alle franskmenn fra Nord-Afrika, såkalte Beurs, gifter seg med «etniske franskmenn». Hvordan barna deres blir telt kan være viktig, ettersom det har blitt observert at barn fra slike blandingspar, der far er fransk, gjerne gjør det bedre i samfunnet enn barn fra blandingspar der det er mor som er fransk.

Mannen som har fått ansvaret for å utarbeide denne folketelling er Yizad Sarberg, en forretningsmann av algerisk opphav. Det forslaget han foreløbig har kommet med er at man skal be folk, på frivillig basis, si hvilket «samfunn» de hører til. Dette vil gjøre at man i større grad har mulighet til å finne ut hvorvidt folk anser seg som «franske» eller som tilhørende et minoritetssamfunn, sammenlignet med å samle statistikk som bare baserer seg på «etnisk opphav», som ikke nødvendigvis vil si noe om en persons integrasjon i samfunnet.

Relaterte nyheter[rediger]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia har en artikkel om Etnisitet.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia har en artikkel om Opptøyene i Frankrike 2005.

Kilder[rediger]