Hopp til innhold

Wikinytt:Skriv en artikkel

Fra Wikinytt
Skriv en artikkel!
Skriv ein artikkel!

Wikinytt er nyhetskanalen der alle kan være med å fastsette dagsorden – også du!
Det er veldig enkelt; skriv tittelen på den nye artikkelen du ønsker å skrive inn i tekstboksen nedenfor, og trykk på «Lag side».


Skriv en ny artikkel

Eksempel:
«Sau skadet i Jølster Skisenters årlige slalomrenn»

Wikinytt er nyhendekanalen der alle kan vere med å fastsetje dagsorden - du òg!
Det er veldig enkelt; skriv tittelen på den nye artikkelen du ønskjer å skrive inn i tekstboksen nedanfor, og trykk på «Lag side».


Skriv ein ny artikkel

Døme:
«Sau skada i Jølster Skisenter sitt årlege slalomrenn»Bokmål

[rediger]

Om å skrive artikler

[rediger]

Tre hovedpunkt

[rediger]

Du står i stor grad helt fritt til å skrive artikler som du selv ønsker det, men det er tre punkt som må være med i artikkelen. Disse er med på å gjøre det mulig å organisere alt stoffet vi etter hvert får lagret, og å sikre troverdigheten til stoffet som blir publisert.

1. {{artikkel}} og {{portal}}-merkene
[rediger]

Det her merket kategoriserer artikkelen automatisk etter målform og dato. Det skal skrives inn øverst i artikkelen:

 Eksempel:
{{artikkel|bokmål|1. januar 2006}} (dato blir lagt inn automatisk)

Til høyre for dette kan du legge inn malen {{publisert|}}, der du legger inn Innenriks, Utenriks eller Distriktene etter « | »-tegnet

2. Kilder
[rediger]

Det finnes ingen veg utenom. Gode kildehenvisninger er ryggraden i Wikinytt. Artikler uten kildehenvisninger for alle påstander blir ikke publisert; les mer om nøytralitetsprinsippet.

For førstehåndsrapportering virker det naturligvis ikke på akkurat samme måten, men her må du også ha et grunnlag for alt du skriver.

 Eksempel:
 
 ; Kilder
 
 {{Kilde-nb
 |utgiver=Klassekampen
 |adresse=http://www.klassekampen.no/artikkel
 |tittel=Vil presse AP over Gats-krav
 |skribent=Espen Løkeland-Stai
 |dato=13. mars 2006
 |}}
 
 {{Kilde-nb
 |utgiver=Hegnar.no
 |adresse=http://www.hegnar.no/artikkel
 |tittel=Astrologen ser nytt børsfall
 |skribent=Stein Ove Haugen
 |dato=23. mars 2006
 |}}
3. Kategorier
[rediger]

Etterhvert som vi får en stor artikkelmengde er det viktig å gjøre det så enkelt som mulig å finne frem i eldre artikler. Derfor er det viktig å ha gode kategorier. Til nå kategoriserer vi etter tre hovedpunkt:

  • Tid (det skjer automatisk ved bruk av {{artikkel}}-merket)
  • Sted (det skjer automatisk ved bruk av {{portal}}-malen)
  • Emne

Kategori-merkene kan plasseres nederst i artikkelen. Her trenger vi bare å konsentrere oss om emne, siden artikkelen allerede er kategorisert etter tid og sted.

MERK: Til nå foregår all kategorisering bare på bokmål

 Eksempel:
 
 [[Kategori:Vestbredden]]
 [[Kategori:Palestina-konflikten]]


Nynorsk

[rediger]

Om å skrive artiklar

[rediger]

Tre hovudpunkt

[rediger]

Du står i stor grad heilt fritt til å skrive artiklar som du sjølv ønskjer det, men det er tre punkt som lyt vere med i artikkelen. Desse er med på å gjere det mogeleg å organisere alt stoffet vi etter kvart får lagra, og å trygge truverdet til stoffet som vert publisert.

1. {{artikkel}}-merket
[rediger]

Det her merket kategoriserar artikkelen automatisk etter målform og dato. Det skal skrivast inn øvst i artikkelen:

 Døme:
 
 {{artikkel|nynorsk|1. januar 2006}}
2. Kjelder
[rediger]

Det fins ingen veg utanom. Gode kjeldetilvisingar er ryggrada i Wikinytt. Artiklar utan kjeldetilvising for alle påstander vert ikkje publiserte; les meir om nøytralitetsprinsippet.

For førstehandsrapportering virkar det naturleg nok ikkje på akkurat same måten, men her lyt du òg ha eit grunnlag for alt du skriv.

 Døme:
 
 ; Kilder
 
 {{Kjelde-nn
 |utgjevar=Klassekampen
 |adresse=http://www.klassekampen.no/artikkel
 |tittel=Vil presse AP over Gats-krav
 |skribent=Espen Løkeland-Stai
 |dato=13. mars 2006
 |}}
 
 {{Kjelde-nn
 |utgjevar=Hegnar.no
 |adresse=http://www.hegnar.no/artikkel
 |tittel=Astrologen ser nytt børsfall
 |skribent=Stein Ove Haugen
 |dato=23. mars 2006
 |}}
3. Kategoriar
[rediger]

Etterkvart som vi får ei stor artikkelmengde er det viktig å gjere det so enkelt som mogeleg å finne fram i eldre artiklar. Difor er det viktig å ha gode kategoriar. Førebels kategoriserar vi etter tre hovudpunkt:

  • Tid (det skjer automatisk med bruk av {{artikkel}}-merket)
  • Stad
  • Emne

Kategori-merkene kan plasserast nedst i artikkelen. Her treng vi berre konsentrere oss om stad og emne, sidan artikkelen allereie er kategorisert etter tid.

MERK: Førebels lyt all kategorisering diverre gå føre seg på bokmål

 Døme:
 
 [[Kategori:Vestbredden]]
 [[Kategori:Palestina-konflikten]]