Hopp til innhold

Strøm-Erichsen krevde boikott av Israel

Fra Wikinytt
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

11. januar 2006 

Stormen rundt enkelte regjeringsmedlemmers holdning til boikott av Israel ser ikke ut til å stilne. Dagsavisen avslører i dag at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen gikk inn for boikott av israelske varer i 2002, mens hun var byrådsleder i Bergen.

Det kontroversielle forslaget, som kom fra SV og Ap, lød som følger:

Bystyret i Bergen går inn for full boikott av Israel. Vi ber norske myndigheter og spesielt de politiske partiene om å arbeide for en nasjonal og internasjonal boikott som rammer handel (herunder våpenhandel), økonomisk støtte og kultur.

Dette forslaget ble nedstemt av det borgerlige flertallet i Bergen bystyre.

Strøm-Erichsen påpeker nå at hun nå er på linje med regjeringens offisielle politkk når det gjelder boikott av Israel. Hun avviser derfor at hun som forsvarsminister skal kutte ut våpenhandel med Israel. Hun uttaler imidlertid til Dagsavisen at våpenimporten fra Israel skal ned til det aller mest nødvendige, og at det bare er «svært spesielle varer som israelerne er alene om å produsere det vil bli aktuelt for Forsvaret å kjøpe».

I løpet av 2004 importerte Norge varer fra Israel til en verdi av 459 millioner kroner, i 2005 var dette steget til 504 millioner. I løpet av de fire siste årene har Norge også importert våpen fra Israel til en verdi av 136 millioner kroner. Våpenimporten er i strid med praksisen om at Norge ikke skal handle våpen med land som er i krig, der krig truer eller er i borgerkrig.

Kilder[rediger]