Stappfulle fengsler skaper problemer

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 18. april 2024 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Ila fengsel

Norske fengsler er stappfulle, noe som skaper problemer for Kriminalomsorgen. Når kapasiteten er sprengt, øker soningskøene. Pr. 19. juni 2013 var soningskøen på 1092 domfelte. I denne situasjonen har varetektsinnsatte blitt sittende for lenge i politiarrest. Politiet har også unnlatt å varetektsfengsle fordi det ikke har vært ledige plasser. Innsatte er også blitt løslatt for tidlig for å skaffe plass til nye fanger. Forskriftene sier at innsatte skal overføres fra politiarrest til varetektsfengsel innen to døgn etter pågripelsen, men våren 2013 har det til stadighet vært mellom 20 og 30 personer som har blitt sittende i glattcelle i påvente av plass, opplyser Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning til Aftenposten.

Utlendinger utvises

Andelen utlendinger i norske varetekt har økt fra 24 til 57 prosent siden år 2000. En tredjedel av de som soner fengselsstraffer er utlendinger, og det har vært økning i antall utvisninger på bakgrunn av straff. Første halvår 2013 ble 1172 utenlandske kriminelle utvist fra Norge. UDI samarbeider innen Schengen-avtalen om å nekte folk som er straffet i hjemlandet opphold i Norge.

Nasjonaliteter i norske fengsler[rediger]

En oversikt fra 2013 viste at det var 2425 norske statsborgere i norske fengsler. De ti landene som for øvrig hadde flest statsborgere i norske fengsler var:

  1. Litauen: 149
  2. Polen: 105
  3. Romania: 101
  4. Nigeria: 98
  5. Somalia: 64
  6. Irak: 51
  7. Sverige: 42
  8. Nederland: 32
  9. Serbia: 29
  10. Iran: 28
Kilder[rediger]