Mal:Opphavsrett-nn

Fra Wikinytt
Hopp til navigering Hopp til søk

Det vert hevda at delar av, eller heile innhaldet i denne artikkelen bryt med opphavsretten.

Copyright.svg

Artikkelen vert omskriven på den her sida: Opphavsrett-nn/Ny

WikiNytt kan ikkje akseptere brot på opphavsretten. Difor vert den her sida snarleg sletta for å fjerne alt materiale som er lagt inn utan løyve frå eigar eller opphavsrettsinnehavar.

Teksten som tidlegare stod her ser ut til å bryte med opphavsretten til teksten som er å finne på lenkja under:

{{{url}}}

Viss det vart gjeve løyve til å nytte materialet som tidlegare låg her gjennom til dømes Creative Commons Attribution 2.5-lisensen eller du er eigaren av opphavsretten til materialet på sida vi lenkjer til ovanfor er det fint om du gjer uttrykk for det på diskusjonssida til artikkelen.

Om det ikkje låg føre noko løyve til å nytte materialet kan du skrive ein ny artikkel om emnet på følgjande side; Opphavsrett-nn/Ny, eller la artikkel-emnet ligge i ro til den her sida vert sletta. (Merk! Ikkje kopier tekst frå den her sida, som bryt med opphavsretten til den nye sida og skriv det om der. Det kan føre til at opphavsrettsbrotet vert lagra i artikkelhistorien på den nye sida. Viss du opprettar ei ny artikkelside bør du seie i frå om det på diskusjonssida til den her artikkelen.

Dersom det viser seg at teksten på den nye artikkelsida berre er ei lett omskriving av det tidlegare innhaldet, og på det viset eit framhald av opphavsrettbrotet, kjem den òg til å verte snarleg sletta.