Hopp til innhold

Linux sparer Narvik kommune for 9 millioner

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 12. mai 2013 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Skolelinux er en spesialtilpasset versjon av Linux, først utgitt i 2004.
Foto: Cristian Maxen

Basert på et notat som besvarte spørsmål fra ordfører Tor Nysæter og rådgiver for skolesektoren, Petter Falkbu, om bruken av Skolelinux i Narvikskolene og kostnaden ved å gå over til Windows kom det frem at Narvik ville måtte betalt minst 9 millioner for å gå over til Windows på skolene. I tillegg dokumenterer notatet at læreplanens krav oppfylles uten problemer ved bruk av Skolelinux.

"- Skolelinux har spart kommunen for store pengesummer, millionbeløp, som de heller kan bruke på andre ting, sier IKT-konsulent Viggo Fedreheim."

I notatet kom det frem at Narvik kommune har 1300 stasjonære maskiner, 200 bærbare maskin og 16 servere. Dette ble frem til 1. mars 2012 administrert av en dedikert IT-ansvarlig.

Notatet oppsummerer kostnadene ved en overgang til Windows slik:

  • Lisenser: ca 1 065 960,-
  • Sluttbruker-utstyr og tjenermaskiner: ca 7 940 000,-

Viggo Fedreheim sier dette om hvor noe av gevinsten kommer fra:

"- Vi kan gjenbruke gamle maskiner i skolen som er for dårlig andre steder i kommunen der de ikke bruker Skolelinux. Levetiden på en datamaskin blir 3-5 år lenger med Skolelinux. Vi kaller det for grønn IT, miljøvennlig IT."

Det ble tatt høyde for at dette ikke inkluderte økt båndbreddebruk, økt bemanning, proxyserver, filserver, webserver, utskrifttjeneste, overvåkningsverktøy, navnetjenere, programvareoppdatering, lisenshåndtering (ca 1/2 stilling), årlig lisenskostnad per pc og årlig gebyr pr skole-pc med skole-avtale.

Det ble pekt på at Windows har en mindre effektiv påloggingsløsning som vil kreve ytterligere oppgradering av den fysiske infrastrukturen mellom skolene. I dag er denne basert på trådløs tilkobling, men det ble anbefalt fibertilkobling.

Erfaringer fra Hemsedal barne- og ungdomsskole ble trukket frem, der politikerne gikk imot rektor Ove Fekene og valgte å gå vekk fra skolelinux og over på Windows. Dette medførte store kostnader.

Notatet ga også en grundig innføring i opplevelsen av at "ingen" programmer fungerer på Linux, men bare på Windows. Det pekes for det meste på brukeres manglende erfaring med fri programvare og det vises til at det finnes et godt utvalg med alternativer til populær programvare.

Notatet er tilgjengelig her i pdf-format.
Kilder[rediger]