Hopp til innhold

Kommunen kutter - rådmannen øker lønnen

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 14. april 2008 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Midtre Gauldal: Mens Midtre Gauldal kommune må kutte i eldreomsorgen, øker rådmannen lønnen sin med 70.000 kroner. Frp krever gransking av lønnsforhandlingene.

Og rådmann Grethe Metliaas får også en uke ekstra ferie. Med økningen i lønnen på 70.000 kroner vil rådmannslønnen bli på 650.000 kroner i året.

- Uklokt å skru opp lønna så mye når kommunen må kutte i eldreomsorg, sier Harald Rognes i Bygdefolkets liste.

Lønnen til rådmannen blir bestemt av formannskapet, og etter årets forhandlinger endte rådmannen altså opp med å få 70.000 kroner i lønnsøkning og en ekstra ferieuke. Det var kun Harald Rognes i Bygdefolkets liste som var imot økningen, slik bestemmelsen står nå.

- Å gi så mye i et lønnshopp er feil signal å sende i den situasjonen kommunen er i. En må være forsiktig med pengebruken. Det er ikke riktig å gi så stor lønnsauke samtidig som en driver nedskjæringer og må kutte i eldreomsorgen, sier Rognes.

Rådmannen fikk jobbtilbud

Før forhandlingene fikk rådmannen jobbtilbud fra Resurssenter for omsorgstjenester.

- Rådmannen hadde et annet jobbtilbud og prosessen med å skaffe eventuelt ny rådmann ville ha kostet mye. Det er vel et viktig poeng?

- Jo, men de argumentene mener jeg blir underordnet det faktum at kommunen lar seg presse og godtar disse argumentene som pressmiddel for å skru opp lønnen, sier Rognes.

I Røros får rådmannen 590.000, i Klæbu 599.000, i Oppdal 605.000 og Rissa 648.000 kroner. Disse kommunene er de kommunene i Sør-Trøndelag som er sammenlignbare i folketall med Midtre Gauldal.

- Han gjør en fabelaktig god jobb

- Hvorfor øker formannskapet lønnen til rådmannen når kommunen har store økonomiske utfordringer?

- Det er fordi at formannskapet er veldig tydelig på at vi skal beholde rådmannen. Vi har en rådmann som vi er veldig godt fornøyd med og ikke ønsker å miste, det er en av hovedgrunnene. Det andre er at vi syns rådmannen har gjort en fabelaktig god jobb, forteller ordfører Erling Lenvik.

Lekkasje

Kommunene får hvert år et øvre maksimumsbeløp som de har å forhandle med når de skal fastsette lønnen til rådmannen. I år var maksimumsbeløpet på 650.000 kroner, den lønnen rådmannen i Midtre Gauldal vil få i år. Rådmannen skal ikke vite hvor høy denne maksimumsgrensen er, men i år var det allerede dagen før forhandlingene skulle starte velkjent hva denne grensen i år er på, og disse lekkasjene nådde også rådmannen. Ordfører Erling Lenvik i Midtre Gauldal sier at han er opprørt over dette, og at formannskapet vil sette i gang tiltak som skal hindre slike lekkasjer i årene framover.

Frp vil ha gransking

Frp er kritiske til måten lønnsforhandlingene er skjedd på, og de vil ha gransking.

- Prosessen rundt syns jeg har vært dårlig. Alt er muntlig og det er ingen ting som er på papir. Jeg har ikke noe skriftlig bevis på avtalen. Prosessen rundt dette syns jeg har vært dårlig. Vi har et eget utvalg i formannskapet som skal forhandle fram både ansettelser og lønninger som ikke har blitt brukt, sier Roger Refseth, medlem i formannskapet for Frp.

Kilder