Hopp til innhold

Israel involvert i kuppet i Honduras?

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 7. oktober 2009 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Honduras flagg
Foto: Commons

Honduras: / Israel: Etter kuppet i Honduras har det kommet frem en rekke beskyldninger om at Israel har vært involvert.

En oppsummering av påstandene:

  • Forut for kuppet skal det, i følge den venezuelanske statsråden Adel El Zabayar, ha pågått intens diplomatisk virksomhet ved den israelske ambassade. Deltakerne skal ha vært medlemmer av opposisjonspartiene, hovedsaklig fra Roberto Michelettis fraksjon.
  • Etter kuppet skal israelske kommandosoldater og militære rådgivere ha blitt leiet inn av Michelettis nye regjering for hjelp til å slå ned på en hver form for sivil motstand mot kuppet, både ved stansing av demonstrasjoner og ved bruk av rene terrormetoder mot motstandsbevegelsen. Dette i følge menneskerettighetsforkjemperen Andres Pavon.
  • Også Brasils ambassade skal ha vært utsatt for angrep fra israelske militære. I følge Miami Herald hevder Manuel Zelaya at israelske soldater skal ha rettet et strålingsvåpen mot ambassaden. Vitner beskriver også bruk av en parabol-liknende innretning mot ambassaden, og at denne avgav en høy skjærende lyd.

Talspersoner for både Honduras politistyrker og den israelske staten benekter at Israel deltar i kuppet.

Bakgrunn[rediger]

Israels historie som støttespiller for Latinamerikanske diktaturer[rediger]

Israelsk støtte til latinamerikanske diktaturer har en lang historie. Israelsk våpenindustri har hatt, og har fremdeles, noen av sine beste kunder på kontinentet. Israel har også sendt militære "rådgivere" som har organisert og ledet etterretning, anti–opprørsstyrker og dødsskvadroner.
Israels ønske om opptre som USAs stedfortreder på "steder der menneskeretts og kongress–hensyn gjør det umulig for USA selv å operere" har lenge vært velkjent i diplomatiske kretser.
En rekke slike tilfeller har i nyere tid blitt dokumentert gjennom deklassifiserte CIA-dokumenter, hvor det blant annet går frem at Oliver North deltok i praktisk tilrettelegging for at Israel kunne overta som USAs stedfortreder, og at økonomiske gjenytelser fra USA til Israel ble anbefalt. Eksempler på land hvor Israel aktivt har støttet diktaturer inkluderer Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, den Dominikanske Republikk, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru og Venezuela.

Også handelsøkonomisk har forbindelsene mellom Israel og Sør–Amerika vært sterke. Som den første staten utenfor kontinentet har Israel inngått en frihandelsavtale med Mercosur, og kontinentet ses av et boykottplaget Israel som et av få steder hvor ekspansjon til nye markeder er mulig.
Veien frem mot en avtale har riktignok vært kronglete og avtalen er enda ikke endelig ratifisert. Avtaleinngåelse ble først satt til 2005, men ble da utsatt på grunn av krav om at Israel "måtte avslutte overgrepene mot Libanons befolkning" under den da pågående Libanon–krigen. Frihandelsavtalen ble så underskrevet i 2007, men den har ikke blitt ratifisert av alle Mercosurs medlemsland, og har derfor ikke trådt i kraft.
Israels utenriksminister Avigdor Lieberman gjorde i sommer en sjarm–rundreise i Sør og Mellom–Amerika der han blant annet ofte skal ha vendt tilbake til spørsmålet om en endelig ratifisering av frihandelsavtalen.
Det har ikke lykkes Wikinytt å få rede på hvilken av Mercosurs medlemsland som forhindrer den endelige ratifiseringen av avtalen.

Israels historiske forbindelser med Honduras[rediger]

Også med Honduras har Israel en lang historie som leverandør av våpen og tjenester. Gjennom 1980–tallet ble Honduras bakkestyrker utstyrt med Galil og Uzi håndvåpen, og både de og luftvåpenet ble trent av Israelske militære instruktører. Med israelsk ombygde Dassault Super-Mystere B2 jets, avleggs i resten av verden men langt mer avanserte enn nabolandenes, og trent av israelere ble Honduras flyvåpen det mest moderne i Mellom–Amerika. Mellom 1977 solgte Israel tolv Super-Mystere jetfly, tre Arava transportfly, og ett Westwind jet-transportfly til Honduras.

De gode forbindelsene har imidlertid kjølnet av i nyere tid, og har under Zelayas styre nærmest vært ikke-eksisterende.
Bemerkelsesverdig i den sammenheng er det at Honduras ikke stod på listen over land Avigdor Liebermann besøkte i Sør og Mellom–Amerika i sommer, tross den historisk gode forbindelsen mellom de to landene.
Kilder[rediger]


Les mer om beslektede emner under kategoriene: