Hopp til innhold

Flere store rovdyr i Norge

Fra Wikinytt


Målform: Bokmål - Dato: 19. juli 2024 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Ulver forfølger elg

Det er blitt flere jerver og ulver i Norge i 2012. Bestanden av brunbjørn har gått litt ned. Det er Rovdata som melder dette i rapporten Bestandsstatus for jerv, brunbjørn og ulv. En oppdatert oversikt for gaupe vil være klar i juni. For kongeørn vil en rapport være klar rundt årsskiftet.

Jerv

[rediger]

Det ble født minst 68 jervekull i 2012, og dette var en økning på ti kull fra året før og like mange kull som i 2010. Ut fra dette har man beregnet at det er ca 400 jerver i Norge, med en feilmargin på 10 prosent. For å finne ut dette, teller man hi og utfører DNA-analyser av biologisk materiale fra jerver.

Ulv

[rediger]

Ulver spores på snø om vinteren og ved å analysere hår og ekskrementer. Denne vinteren er det registrert 64-77 ulver i Norge. I fjor var tallene 56-64 ulver. Mange av disse trekker over til svensk område, men vel 40 er bare registrert på norsk side. Både i 2011 og 2012 ble det født tre valpekull i Norge, alle i Hedmark. Lørdag morgen 10. juni 2013 ble en ulv påkjørt av toget på Gjøvikbanen i nærheten av Eina stasjon.[1]

Bjørn

[rediger]

Tallet på hannbjørner er gått noe ned de siste årene, mens tallet på hunnbjørner har vært konstant på 51. Mens det i 2010 var 161 og i 2011 var 151 bjørner totalt, ble det i 2012 registrert 137 bjørner totalt.Kilder

[rediger]

Referanser

[rediger]
  1. Ulv drept av toget