Hopp til innhold

Får ikke fastlege i Melhus - Helsetilsynet reagerer

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 21. april 2008 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Melhus: Helsetilsynet reagerer på at Melhus kommune ikke tilbyr fastlege til alle i kommunen, og de krever nå svar fra kommunen.

Assisterende fylkeslege Ragnar Hermstad og rådgiver June Iversen i Helsetilsynet Sør-Trøndelag skriver i et brev til Melhus kommune: «Vi er gjennom oppslag i Trønderbladet samt henvendelse fra publikum, blitt gjort oppmerksomme på at det er vanskelig å få tildelt plass hos fastlege i Melhus kommune. Ifølge opplysninger vi har fått, har innbyggerne blitt avvist med beskjed om å finne fastlege i annen kommune»

Helsetilsynet sier at Melhus kommune er pliktige å skaffe fastlege til alle innbyggerne i kommunen. En far har fotralt at verken han eller hans sønn fikk fastlege da de flyttet fra Trondheim til Melhus til Trønderbladet. Han fikk istedet beskjed om å skaffe seg fastlege i Trondheim kommune, og det reagerte mannen kraftig på. Forklaringen fra kommunelege Knut Hjelmeland er folkevekst og mangel på kontorlokaler. Kommunelegen vil ha bygd et nytt legesenter i Nedre Melhus, og helst to. Et flertall i formannskapet i forrige valgperiode stoppet kommunens planer om et nybygg, som ville gitt større plass til leger.

Fastlege lovpålagt

[rediger]

I brevet påpeker Helsetilsynet at kommunen plikter å sørge for fastlegetilbud for alle innbyggerne i kommunen, i henhold til lov om helsetjenester.

«For å kunne tilby de som ønsker fastlege i kommunen plass på en fastleges liste, må kommunen inngå avtaler med tilstrekkelig antall leger. I tillegg må det være ledig kapasitet på lister slik at befolkningens rett til å skifte fastlege og til å få en ny vurderes, kan ivaretas», skriver Helsetilsynet.

Kilder