Egg kan være livsfarlig for menn

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 12. april 2008 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter
Utenriks: For middelaldrene menn kan ett egg om dagen være livsfarlig, skal man tro en ny studie laget av amerikanske forskere.

Studien er publisert i American Journal of Clinical Nutrition. Det har i mange år versert en debatt om eggets effekt på helsen, men for en tid tilbake friskmeldte halvparten av alndets leger egget. De mener at egget ikke har noen innvirkning på kolestrolnivået hos folk flest. Men nå mener amerikanske forskere at de har funnet ut at hvis menn spiser minst sju egg i uka øker den totale dødeligheten hos menn kraftig. Uavhengig av hvor mange egg menn med diabetes spiser, øker dødeligheten. Men studien viser også at opptil seks egg i uka ikke har noen innvirkning av menns helse.

Ikke grunn til å la seg skremme

Direktør ved Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt Åse Kringlebotn mener at det ikke er grunn til å la seg skremme av den ferske studien. - Jeg ser at studien ikke har funnet noen sammenheng mellom hjerte- og karsykdommer og høyt eggforbruk, noe som føyer seg inn i dagens viten. Utover dette synes jeg det er søkt å koble egg mot total dødelighet. Man kjører ikke utfor en bru eller omkommer i en brann på grunn av at man har spist mye egg, sier hun til DinSide Helse.

21.000 mannlige leger deltok i undersøkelsen

21.000 mannlige leger deltok i undersøkelsen, som har gått over 20 år. det viste seg at mennen som spiste flest egg var eldre, fetere, oftere røyket og drakk alkohol og trente mindre. Men selv etter at de amerikanske forskerne tok hensyn til disse faktorene, hadde de mennene som spiste over sju egg i uka 23 prosent økt sannsynlighet for å dø i løpet av perioden undersøkelsen pågikk enn de som ikke gjorde det.

Overlege ved Lipidklinikken ved Rikshospitalet Kjetil Retterstøl sier at funnene i undersøkelsen er relativt like de kostholdsreglene som klinikken gir til sine psienter. - Rundt 30 prosent av Norges befolkning er såkalt kolesterolfølsomme. De må vise litt forsiktighet i forhold til egg, og vi har satt en grense på to-tre egg i uka, medregnet egg som er i maten, sier han til DinSide Helse. Men han er enig med Kringleboten i at ut fra måten den ferske studien er lagd på går det ikke an å si at det er noen direkte sammenheng mellom egg og økt dødsrisiko.

Burde studert hele kostholdet

Kringelboten mener at forskerne burde studert hele kostholdet, ikke bare eggspisingen. - Det som betyr mest for hjerte- og karsykdommer, er fett og fettyper. Jeg kan tenke meg at mange av legene i studien kanskje også spiste bacon til egget, noe som betyr mer enn egget, sier hun til DinSide Helse.

Forskerne ved University of Brigham and Women's Hospital og Harvard Medical School som står bak studien, understreker at funnene ikke automatisk kan overføres til den generelle befolkningen. De ønsker også at videre studier ser nærmere på funnene deres.

Kilder