Hopp til innhold

Bergen kommune vil ha færre som jobber uønsket deltid

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 20. mars 2008 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Bergen

Bergen: Bergen kommunes helsbyråd Liv Røssland vil gi de ansatte som i dag jobber uønsket deltid tilbud om å få den stillingsprosenten de vil ha.

Det skriver Bergen kommune i en pressemelding. Helsebyråden vil innføre tiltak som skal redusere deltidsbruken. Bruken av deltidsstillinger er nært knyttet til turnusarbeid, og den store bruken er knyttet til at enhetenes bemaningsbehov er større i helgene enn de årsverk enheten har til disposisjon. I Bergen kommune bygges turnusene opp med arbeid hver tredje helg. Av den grunn blir det mange deltidsstillinger, og i medarbeiderundersøkelsen i 2007 viste det seg at 42 prosent av de ansatte innen byrådsavdelingen for helse og omsorg var i en uønsket lav stillingsprosent.

Slitsomt

[rediger]

Byråd for helse og omsorg, Liv Røssland (Frp), sier at småstillinger og ekstravakter for å få en lønn å leve av, er slitsomt for alle som det berører, og at vis man ikke gjør noe med dette, kommer man til å komme dårlig ut i rekrutteringssammenheng.

120 millioner

[rediger]

Det ville koste Bergen kommune 120 millioner kroner vis bemanningen ble slik at alle som ønsker det skulle få jobbe fulltid. Men håpet er at man da vil spare, fordi man da vil bruke vikarer mindre og få fære sykemeldinger.

Røssland sier at man til syvende og sist tror at færre småstillinger vil føre til lavere sykefravær. Kompetansen og kontinuiteten vil også bli forbedret i sektoren. Man er avhengige av å rekruttere fagfolk innen helsesektoren, for byrådet er dette kampen om framtidens arbeidskraft.

Helsebyråden foreslår at amn bruker 10 millioner kroner på et pilotprosjekt som skal gå på tre tjenesteder over en periode på to år. Der vil man se på sammenhengen mellom økt grunnbemanning og høyere helgetillegg i forhold til sykefravær, overtidsbruk og deltidsstillinger.

Tiltak

[rediger]

Tiltakene som helsebyråden foreslår er:

  • Mer fleksibel bruk av ansatte spesielt mellom bofellesskapene og dagsentrene i tjenester for utviklingshemmede.
  • Økt bruk av langvakter.
  • Enhetene skal gis anledning til å benytte inntil 40 prosent av midlene til overtid og variable tillegg til å styrke grunnbemanningen ved å øke stillingsprosentene hos fast ansatte i vanlig turnus som ønsker større stillingsprosent.
  • Det skal bli mer økonomisk attraktivt å jobbe helg, ved at de som ønsker å jobbe annenhver helg får et høyere helgetillegg.

Relaterte nyheter

[rediger]

Kilder

[rediger]