- Norges økonomi er god

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 7. april 2007 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Norges nasjonaløkonomi er god. Det er konklusjonen fra Det internasjonale pengefondet som nylig avga en rapport om om norsk økonomi og norsk økonomisk politikk.

Det internasjonale pengefondet (IMF) avga 26. mars en foreløpig rapport om tilstanden i norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. IMF konstaterer at det står svært bra til med norsk økonomi, og at Norge har et godt finans- og pengepolitisk kurs. På det fjerde året i trekk har vi her til lands hatt god økonomisk vekst og det er lav arbeidsløshet - til tross for dette har prisveksten holdt seg lav. IMF mener det er utsikter til at den positive utviklingen kan fortsette, men advarer mot høyere lønnsvekst. IMF berømmer Norge for at man ikke bruker for mye oljepenger, ettersom man i 2007 ligger an til å holder seg innenfor fire prosent av kapitalen i pensjonfondet. IMF råder Norge til å fortsette med lav utnyttelse av disse midlene i de kommende år. Totalt sett mener IMF at Norges økonomi er sunn. En liten pekefinger retter IMF dog i mot den norske regjering, i det IMF mener at Norge i større grad bør bidra til at omfanget av sykemelding og uførepensjon begrenses, og at eldre arbeidstakere står lenger i arbeid.

- Det er gledelig at IMF i hovedsak støtter regjeringens økonomiske politikk. Rapportene fra IMF er viktige innspill i den økonomiske og politiske debatten i Norge, sa statssekretær Geir Axelsen i Finansdepartementet i en kommentar.


IMF vil nærmere sommeren fremlegge en mer inngående rapport om tilstanden i norsk økonomi.

Kilder[rediger]