Hopp til innhold

«Parker i Oslo» vant artikkelkonkurransen på bokmålswikipedia

Fra Wikinytt

Målform: Bokmål - Dato: 22. januar 2008 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Artikkelkonkurransen
Parker i Oslo
Foto: Helge Høifødt

Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim, Son, Macao, 22. januar 2008. Wikipedia på bokmål/riksmål gjennomførte fra juni 2007 til januar 2008 en artikkelkonkurranse, der bidragsytere på Wikipedia ble oppfordret til å skrive fremragende artikler om temaer som er for dårlig dekket på norsk.

Pressemeldingen er fra bokmålswikipedia:

Wikipedia er verdens største leksikon, og finnes på over 200 språk med til sammen over 9 millioner artikler. Leksikonet blir skrevet på frivillig og ideell basis av folk fra hele verden og innholdet er fritt tilgjengelig. Den norske utgaven på bokmål/riksmål passerer i disse dager 150 000 artikler, som er like mange som Store Norske Leksikon har. Undersøkelser viser at kvaliteten på de største utgavene av Wikipedia ikke står tilbake for kommersielle leksika, men mindre utgaver, som de to norske ([[:w:Hovedside|bokmål/riksmålk] og [:w:nn:Hovedside|nynorsk]), har fremdeles et stykke å gå på flere områder. Med artikkelkonkurransen ønsker vi å sette et sterkere fokus på kvalitet, og håper samtidig at flere kan oppdage gleden ved å dele sin kunnskap med andre. Skrivekonkurransen ble utført etter modell av den tyskspråklige Wikipedia-utgavens Schreibwettbewerb.

Av de 92 påmeldte bidragene var 55 klare til tidsfristen, og gikk videre til en endelig vurdering. Bidragene ble nominert i tre kategorier, med hver sin fagjury. Juryen har kåret en hovedvinner av hele konkurransen og vinnere i hver kategori. I tillegg har juryen kåret en vinner av ungdomskonkurransen, som bare ungdom under 18 år kunne delta i.

Juryen bestod av forfatter og formidler Eirik Newth (formann), stortingsrepresentant og statsviter Marianne Aasen Agdestein, biolog og post-dok. Hanno Sandvik, sykepleier Silje L. Bakke, kunsthistoriker Nina Aldin Thune, prest Claes Tande og lærer Chris Nyborg.

For intervjuer eller kommentarer, kontakt juryformann Eirik Newth (kontaktinfo) eller de av vinnerne hvis navn og kontaktadresse er oppgitt.

Hovedvinner: Parker i Oslo

[rediger]

Konkurransens hovedvinner ble utpekt av fagjuryene i fellesskap. Juryene falt ned på Parker i Oslo, vinnerartikkelen i klassen «historie, geografi og samfunn». Artikkelen er skrevet av Bruker:Helge Høifødt.

Fra mange kilder som omtaler de enkelte parker har forfatteren sammenstilt en oversikt over hovedstadens mange parker, med velskrevne og interessante beskrivelser. Artikkelen inneholder en grundig oversikt over historien bak parkene, fra de tidligste hageanlegg til fremtidens planer. Stoffet er godt dokumentert, med en forbilledlig oppsatt oversikt over referanser og litteratur. Artikkelen er videre godt illustrert og har et språk som innbyr til lesning.

Det som gjør artikkelen til en vinner, er bredden og dybden i dekningen av emnet. Forfatteren har også bidratt til de mange enkeltoppslagene om Oslos parker.

Artikkelforfatteren Helge Høifødt er 50 år gammel, oppvokst i Sandefjord og bosatt på Ila i Oslo. Han er samfunnsviter og arbeider til daglig i Statens helsetilsyn. e-post hoeifoed@online.no eller dagtid hh@htil.no; telefon 90 91 32 67.

Ungdomskonkurransen: Portugisisk

[rediger]
Det portugisiske språks museum i São Paulo. Artikkelen portugisisk vant ungdomskonkurransen.
Foto: Carlos Henrique

Bidragsytere under 18 år ble vurdert i en egen ungdomsklasse. Juryen bestod av de tre fagjuryene i fellesskap.

Av de 17 nominerte artiklene var det én som pekte seg ut som en klar vinner:

Artikkelen er velskrevet og omfattende, og dekker alle vesentlige aspekter ved dette viktige språket, som utbredelse, dialekter, historie, ordforråd, fonologi og grammatikk. Artikkelforfatteren viser ikke bare en imponerende formidlingsevne, men har også strukturert artikkelen godt, integrert tabeller og kart og utstyrt den med en grundig referanse- og pekerliste. Det taler til artikkelens fordel at enkelte viktige aspekter er utdypet i egne artikler, som er skrevet av samme bidragsyter.

Artikkelforfatteren Alexander K. Gudbrandsen er 14 år gammel, og bor i Stavanger.

Vinnere i enkeltklasser

[rediger]

Naturvitenskap: Myr

[rediger]
Myr.
Foto: Wikimol

23 artikler var nominert i den naturvitenskapelige klassen, som også dekket helsefag, matematikk og teknologi. Juryen besto av Eirik Newth, cand. scient i astrofysikk, vitenskapsformidler og sakprosaforfatter; Hanno Sandvik, dr.scient. i biologi (administrator på Wikipedia) og Silje L. Bakke, sykepleier (administrator på Wikipedia)

Juryen falt ned på artikkelen Myr, skrevet av Bruker:Trurl, som klassens vinnerartikkel.

Artikkelen beskriver et viktig habitat, som en gang dekket store deler av den tempererte klimasonen, men som nå er utsatt for en rekke trusler. Bidragsyteren har beskrevet kjennetegn og dannelsen av de ulike myrtypene som forekommer. Artikkelen dekker også geomorfologi, dyre- og plantelivet samt tradisjonell og industriell bruk av myrer. Det teller også til artikkelens fordel at den har en konsis innledende definisjon, lettfattelig språk, logisk og ryddig struktur og relevant illustrasjonsmateriale.

Kunst og kulturfag: Rosens navn og Ålgård Fotballklubb

[rediger]
Rosens navn, forfattet av Umberto Eco.
Foto: Università Reggio Calabria
Ålgård Fotballklubb.
Foto: Rune Sattler

Kunst og kulturfag hadde 18 artikler å vurdere. Klassen har dekket: Kunst, musikk, språk, litteratur, film, teater, massemedier, filosofi, religion, idrett, hobbyer, hverdagsliv. Juryen besto av Nina Aldin Thune, kunsthistoriker (administrator på Wikipedia) og Claes Tande, prest (administrator på Wikipedia)

Etter en nøye gjennomlesning fant juryen at to artikler sto ganske likt:

De dekker vidt forskjellige deler av et område som er ganske vidt og representerer også mangfoldet på en meget god måte.

  • Rosens navn er et meget solid arbeid om en velkjent bok, og artikkelen har et godt språk.
  • Ålgård Fotballklubb er en artikkel som flyter logisk og ikke har noen åpenbare huller. Den er også passe detaljistisk ut fra et fotballhistorisk synspunkt.

Artikkelforfatteren Johannes Kaasa er 52 år gammel, bosatt i Oslo. Han er utdannet matematiker og arbeider i simulatorfirma som lager treningssystemer for kirurger.

Artikkelforfatteren Shauni er lærer fra Ålgård i Rogaland.

Historie, geografi og samfunn: Parker i Oslo, Dansk Vestindia og Sveits

[rediger]
Dansk Vestindia.
Foto: Martin Lie

I klassen historie, geografi og samfunn ble 34 artikler vurdert. Disse omfattet et vidt spekter av temaer, blant annet historiske hendelser, biografier over historiske og nålevende personer, artikler om land og steder og om organisasjoner og bedrifter. Arbeidet med å kåre en vinner var ikke enkelt, da det var flere meget sterke bidrag. Juryen bestod av Marianne Aasen Agdestein (stortingsrepresentant, journalist og statsviter) og Chris Nyborg (lærer og administrator på Wikipedia).

Sveits.
Foto: Flyout

Etter å ha utvekslet vurderinger falt juryen ned på artikkelen Parker i Oslo, skrevet av Bruker:Helge Høifødt, som klassens vinner. Artikkelen ble også valgt av den samlede juryen som hovedvinner i artikkelkonkurransen.

Juryen vil benytte muligheten til å gi hederlig omtale til de to artiklene som kom på henholdsvis annen og tredje plass