Russland vant damenes skiskytterstafett

Slette mellomlagringen av denne siden
Rensing av en side sletter mellomlageret og tvinger frem den nyeste sideversjonen.